Doorgaan naar artikel

Rabobank: grondprijs gaat verder omhoog

De grondprijzen zullen de komende twaalf maanden stabiel blijven tot licht stijgen, met 5%.

Op langere termijn gaan ze verder omhoog. Dat verwacht Rabobank, zich baserend op een enquête onder agrarisch taxateurs en eigen analyse. Het aanbod aan grond neemt beperkt toe, de vraag groeit gestaag. De bank benadrukt dat vooral de vraag van buiten de agrarische sector toeneemt. Van de jaarlijks 30.000 hectare verhandelde grond gaat tot nu toe 22% naar beleggers, natuurorganisaties, overheden en andere investeerders. Dat zal toenemen tot 30%, als gevolg van plannen voor ondermeer woningbouw en nieuwe natuur. Dit zal een prijsopdrijvend effect hebben, omdat met name voor woningbouw en infrastructuur meer betaald wordt dan voor landbouwgrond.

Minder telers kopen grond

De plannen van het nieuwe kabinet om een aparte belasting voor bestemmingswinst in te voeren, zal de toenemende verkoop van grond door agrariërs aan niet-agrariërs niet afstoppen, verwachten de analisten van de bank. Het aandeel boeren en tuinders in de grondmobiliteit is het afgelopen decennium al fors afgenomen. Kwam in de jaren 2012-’15 nog 59% van de verhandelde landbouwgrond bij boeren en tuinders terecht, in de periode 2019-’022 was dat gedaald naar 49%.

Ook goede financiële rendementen in de plantaardige sectoren spelen een rol bij de verwachte stijging van de grondprijzen. Verder is er vraag vanuit de melkveehouderij in verband met regelgeving.

Regionale verschillen

De bank verwacht dat de verschillen tussen regio’s zullen toenemen. In zones rond natuurgebieden zullen de prijzen achterblijven, evenals in gebieden waar beperkingen gelden voor landbouwkundige productie en waar veel agrarische bedrijven stoppen. Grondprijzen in Friesland zijn nu €60.800 per hectare, in Flevoland is dat drie keer zo veel. Dit heeft verschillende oorzaken, zoals mogelijkheden voor alternatieve inkomsten en de druk op de grondmarkt vanuit stedelijke functies, aldus Rabobank.

De grondprijs ging vorig jaar door de grens van gemiddeld € 80.000 per hectare. De ondervraagde taxateurs melden dat de huidige onzekerheid over beleid een grote impact op de markt heeft. Voor ondernemers is het lastig om een besluit te nemen, voor taxateurs is het lastig om de markt in te schatten.

Share this

Afbeelding
Johan Oppewal

chef redactie ondernemen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin