Doorgaan naar artikel

Studie naar ‘vernieuwingsbank’ voor sanering glas

Studie naar 'vernieuwingsbank' voor sanering glas

Studie naar 'vernieuwingsbank' voor sanering glas

In Kaag en Braassem is vorige maand een begin gemaakt met een studie naar nieuwe instrumenten om sanering van glastuinbouw op gang te krijgen.

Dat schrijft gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Adrie Bom-Lemstra in een voortgangsrapportage over versterking van het tuinbouwcluster Zuid-Holland.

De studie bekijkt in hoeverre het oprichten van een grondbank (vernieuwingsbank) bij kan dragen aan de toekomst van het glastuinbouwgebied. De resultaten moeten beschikbaar komen in andere Greenports.

Naast Greenport Aalsmeer is de lokale Rabobank betrokken, ondernemersplatform Veenstreek, de gemeente en provincie Zuid-Holland. Tegelijk wordt in een aantal kleinschalige glastuinbouwgebieden ondernemersverkenningen uitgevoerd om te bekijken welke bedrijven willen stoppen, verplaatsen of uitbreiden.

In de gemeente Nieuwkoop heeft de provincie €238.734 beschikbaar gesteld voor het opstellen van 20 saneringsplannen. Het gaat om ‘procesgeld’ bedoeld om te komen tot een gebiedsvisie. Voor de Paradijsweg Natte kant is een project gestart waarbij 7,5 hectare glas gesaneerd wordt en het gebied landschappelijk en recreatief aantrekkelijk gemaakt wordt.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin