Doorgaan naar artikel

Spruitkool: toenemend aanbod drukt prijs

Momenteel brengt een kilo spruitkool € 0,65 tot € 1,00 op. De eerste spruiten werden drie weken geleden geplukt voor € 1,30 per kilo.

Een toename van het aantal telers dat met de pluk is begonnen, zet de prijs onder druk. De kwaliteit wordt consequent als uitstekend beoordeeld, met goede producties. Vergeleken met 2016 is de groei aanzienlijk voortvarender verlopen, met tot nu toe beduidend minder insectenproblemen. Dat laatste komt door een lagere insectendruk en stevige spuitschema’s. Een teler merkte in dat verband op dat de teelt eigenlijk te gemakkelijk verloopt, daarbij verwijzend naar de producties en prijzen voor spruiten van de laatste teelt.

Spruitkool plukken. Steeds meer telers zijn met de pluk begonnen. Dat zet de prijs voor spruitkool onder druk. - Foto: Joost Stallen

Spruitkool plukken. Steeds meer telers zijn met de pluk begonnen. Dat zet de prijs voor spruitkool onder druk. – Foto: Joost Stallen

Areaal spruitkool structureel minder

De kans op een marktfiasco door een te groot aanbod ten opzichte van een matige vraag is klein. Gunstig is dat er steeds meer aandacht is voor de gezondheidsaspecten van groenten en fruit. Kookgewassen worden daarbij vaak expliciet genoemd.

Het areaal spruitkool is vanaf de eeuwwisseling grofweg gehalveerd tot iets meer dan 2.500 hectare in 2016. Dat ging wel hand in hand met stijgende hectareproducties, waardoor de totale opbrengst door de jaren heen nog behoorlijk op peil bleef. In 2015 lag de landelijke productie volgens het CBS op 60 miljoen kilo, in 2017 op 46 miljoen kilo. Ter vergelijking: in 2005 was de productie 62 miljoen kilo spruitkool van 3.350 hectare. Het ligt niet voor de hand dat het aantal hectares gaat uitbreiden, daarvoor is spruiten telen te risicovol. Bovendien zijn er geen tekenen dat meer telers zich warm lopen voor de spruitkoolteelt.

Meer biologische spruiten

Dit seizoen is de inschatting dat er 2.450 hectare gangbare spruiten is. Dat is dus iets minder dan in 2016-‘17. Met inbegrip van het biologisch areaal is de oppervlakte bijna vergelijkbaar met dat van afgelopen jaar. Dit zijn al met al voldoende redenen om te mogen rekenen op een kleine herhaling van het uitstekend verlopen vorige seizoen.

Share this

Joost Stallen
Joost Stallen

Oud-redacteur vollegrondsgroenteteelt

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin