Doorgaan naar artikel

Spruitkool: redelijke prijzen voor veel werk

Foto: Henk Riswick

Foto: Henk Riswick

B-spruiten brengen zo’n 60 cent per kilo op, voor de A’s is dat 50 à 60 cent. Met spruitkool is nog steeds geld te verdienen, maar dan moet de kwaliteit goed zijn. Daar zit hem nu de kneep, trips en legering zorgen voor problemen.

In vergelijking met de voorgaande weken staat de prijs wat onder druk. Oorzaak kan het huidige fraaie weer zijn. Ook zijn nog niet alle (discount)supermarkten voluit in spruiten gestapt. Daartegenover staat er hard gewerkt moet worden voor een goed product: op het veld en aan de sorteerband. Dat komt door legering en trips.

Het legeren van planten is toe te schrijven aan het verloop van het groeiseizoen. In tegenstelling tot de afgelopen twee seizoenen kwamen de gewassen vlot op lengte, soms in de hand gewerkt met een achteraf bezien (te) royale stikstofgift.

Trips zorgt voor uitval

De grootste probleemveroorzaker is echter trips. Gewassen die tot de uienoogst vlot groeiden, kregen op sommige plekken te maken met tientallen procenten uitval. Vanuit dat perspectief bezien is de huidige prijs niet overdreven.

Over de problemen die insecten kunnen veroorzaken, is al veel geschreven. Steeds wordt vastgesteld dat het ontbreekt aan adequate middelen om ze te bestrijden. Met de toelating van nieuwe middelen schiet het ook niet op: er zijn middelen die soelaas bieden, maar wanneer die beschikbaar komen is nog steeds onduidelijk. Dat houdt risico en gevaar in, constateert spruitkoolteler André Noordhoek in Bleiswijk. Wat hem betreft gaat het niet alleen over de bestrijding van trips, maar over het gebrek aan gewasbeschermingsmiddelen. Het draagt er volgens hem mede aan bij dat telers stoppen met spruitkool telen en de aanwas van nieuwkomers uitblijft. Dat zal op korte termijn geen gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van voldoende spruiten voor de retail, maar op de langere termijn wellicht wel.

Kwaliteit spruiten bewaken

Voor de komende weken is het de kunst de kwaliteit op een goed niveau te houden. Het verleden heeft geleerd – onder meer tijdens G&F-beoordelingen van spruiten in het winkelschap – dat consumenten snel doorhebben of ze een verantwoord of ondermaats product in handen hebben. Met goede spruiten is een goede omzet haalbaar, met spruiten van slechte kwaliteit zeker niet.

Prognose: prijshoudend.

Delen

Joost Stallen
Joost Stallen

redacteur vollegrondsgroenteteelt

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin