Doorgaan naar artikel

Schouten: afspraken met sector over route kringloopteelt

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, wil in 2019 afspraken maken met ketenpartijen over de route naar kringloopteelt in 2030.

Dat staat in de landbouwvisie Waardevol en Verbonden die eerder vandaag is uitgekomen. Kringlooplandbouw staat daarin centraal met een zo lokaal mogelijk hergebruik van grondstoffen en natuurinclusieve teelt.

Lees ook: Landbouwvisie: grondstofefficiëntie in plaats van lage kostprijs

On the way to PlanetProof

In hoeverre ze de aanscherping van teeltsystemen als On the way to PlanetProof wil gaan versnellen, is niet duidelijk. Ze heeft het over ‘afspraken maken met ketenpartijen die de komende jaren bereikt moeten worden.’ Tot nu toe sprak de overheid formeel nog niet mee in hoorzittingen over de teelteisen in PlanetProof. In de landbouwvisie wordt ook PlanetProof helemaal niet genoemd, terwijl de sector op dit punt al ambitieus te werk gaat.

Tuinbouwvisie verweven in landbouwvisie

In deze landbouwvisie zou ook de eerder genoemde tuinbouwvisie worden opgenomen, maar deze is verweven in de totale landbouwvisie met aandacht voor zaken als natuurinclusieve teelt, het uitfaseren van kunstmest en het fors terugdringen van verspilling in de keten. Glastuinbouw is in de visie een aparte paragraaf, maar die lijkt geen nieuwe elementen te bevatten ten opzichte van de eerder door de glastuinbouw zelf uitgebrachte visie voor 2030 Voorwaarts Mars.

Kleine versus grote telers

Schouten zegt naast (jonge) kleinschalige boeren te gaan staan door voorlopers een ‘sociaal inkomen’ te gunnen en regelgeving aan te passen. Ze lijkt daarmee te doelen op inzet van Europese subsidies voor deze bedrijven.

Grootschalige bedrijven die voor de internationale markt produceren, kunnen dat blijven doen. Mits ook zij kringloopelementen inbouwen en verspilling tegengaan.

Plek voor nicheteelten in landbouwvisie

Kleine nicheteelten als permacultuur en agroforestry krijgen in de landbouwvisie van Schouten wel een plek. Ze wil in de afspraken over verduurzaming zich inzetten voor een eerlijke prijs voor natuurinclusieve producten, maar dat hangt vooral van de consument af. Daarbij gaat ze ervan uit dat de vraag naar lokaal zal toenemen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin