Doorgaan naar artikel

‘De Boeren Academie is vooral praktisch’

De Boeren Academie is er voor de innovatieve boer of tuinder. De maand januari staat in het teken van het in de markt laten landen van De Boeren Academie. Ondernemers kunnen tijdens praktijkdemonstraties op lanceerdagen kennismaken met het nieuwe online opleidingsplatform.

De Boeren Academie is in januari gestart met opleidingen voor boeren en tuinders. Het online opleidingsplatform is speciaal ontworpen voor boeren/telers die willen innoveren en nieuwe verdienmodellen willen ontdekken. “De opleidingen zijn praktisch ingestoken en direct op het eigen bedrijf toe te passen. Naast de online opleiding wordt ook een inspiratiedag aangeboden. Dat is een praktijkdag waar de deelnemers elkaar fysiek tegenkomen. Ze kunnen dan aan boeren en experts vragen stellen en daardoor meer praktische kennis opdoen”, aldus Bart Kraaijvanger, initiatiefnemer van De Boeren Academie.

Interesse voor nieuwe verdienmodellen

Kraaijvanger merkte de kennisbehoefte rond nieuwe verdienmodellen al een tijdje op. En hij niet alleen. Boerenbelangenorganisaties ZLTO en LLTB zagen het ook. Boeren en telers zijn bezig met nieuwe verdienmodellen en zoeken naar informatie en kennis. Die informatie ontbrak en dat was de reden om anderhalf jaar geleden een projectaanvraag in te dienen bij het ministerie van LNV.

“Het fundament van De Boeren Academie staat nu. We willen het eerst laten landen bij de boeren en tuinders om vervolgens verder uit te bouwen. Er moet een opleidingsaanbod komen voor zowel de instapper als de koploper.”

Als de boer een online opleiding volgt bij De Boeren Academie, dan ziet hij maximaal twee gezichten. Vaak vertrouwde gezichten, want er wordt samengewerkt met mensen uit de sector. Zij fungeren als gids voor de opleiding. In de opleidingen zelf zit vaak extra materiaal, zoals een interview met een boer die al aan het innoveren is. De opleiding wordt afgesloten met een facultatieve praktijkdag voor de nodige fysieke inspiratie. “De deelnemers komen elkaar daar tegen en met elkaar in contact”, aldus Kraaijvanger.

Coaching

Ook op het online platform zelf wordt in verbinding voorzien. Deelnemers en experts kunnen elkaar daar vinden. Ook is er regelmatig een online vragenuurtje waarin vragen kunnen worden gesteld. Daarnaast biedt De Boeren Academie coaching om de boer/teler echt een stap verder te helpen bij de uitvoering van zijn plannen.

“Wij willen als het gaat om nieuwe verdienmodellen van boeren niet alleen kennis aanbieden, maar het ook echt samen met de boer gaan doen. De boer loopt eerst de online leerblokken door, dan maakt hij de praktijkdag mee en vervolgens helpen we hem via coaching verder op weg. De verschillende onderdelen en stappen versterken elkaar.” De deelnemer kan tegen een gereduceerd tarief een strippenkaart met coachingsuren afnemen.

Boeren en tuinders kunnen 24/7 de online opleidingen en trainingen volgen

Ondernemers hebben de mogelijkheid om 24/7, waar en wanneer ze maar willen, de online opleidingen en trainingen te volgen. De kracht van De Boeren Academie zit hem in het inhoudelijke aanbod van toekomstgerichte onderwerpen, primair gericht op boeren en tuinders. De opleidingen bestaan uit video’s en verwijzingen naar relevante projecten van boeren die al succesvol aan de slag zijn met een thema. Het opleidingsplatform is gestart met opleidingen die boeren helpen bij de ontwikkeling van hun bedrijf voor de toekomst, zoals de opleidingen Agroforestry en Energie. Daarnaast zijn er vaardigheidstrainingen gericht op marketing & communicatie die online kunnen worden gevolgd.

Opleidingen Agroforestry en Energie

De opleidingen Agroforestry en Energie bestaan uit ongeveer zestien lesblokken, onderverdeeld in verschillende modules. De vaardigheidstrainingen zijn wat compacter met vier lesblokken. “Je moet je voorstellen dat als een agrarisch ondernemer nieuwe verdienmodellen onderzoekt, hij moet weten hoe hij een businessmodel kan maken, maar ook hoe hij over zijn nieuwe koers gaat communiceren naar de buitenwacht. Al dit soort zaken zit verwerkt in de opleidingen. We beginnen oriënterend en gaan vervolgens de diepte in en dan maken de boeren hun eigen plan.” Er wordt van uitgegaan dat telers het volgen van een opleiding vooral voor zichzelf doen. De deelnemers kunnen op verzoek na afronding een certificaat krijgen als ze dat willen.

De opleidingen komen tot stand in samenwerking met boeren en experts uit het veld. De Boeren Academie richt zich niet alleen op de individuele boer/teler. Ook organisaties die met nieuwe verdienmodellen bezig zijn, kunnen aanhaken. Kraaijvanger: “Dit gebeurt al bij het energieproject van LLTB. We kijken hoe we daar de opleiding Energie onderdeel van kunnen laten zijn.”

Samenwerking met derden

Kraaijvanger heeft eerst zelf de kaders geschetst en het platform voor De Boeren Academie met een klein projectteam in de startblokken klaargezet, waarna LTO Academie erbij kwam als strategische partner. LTO Academie is van oorsprong een bestuurdersacademie voor LTO-bestuursleden, meer gericht op persoonlijke kennis en vaardigheden. De Boeren Academie heeft juist een heel praktische focus op inhoudelijke onderwerpen, meer voor op het boerenbedrijf zelf. De samenwerking met het nieuwe opleidingsplatform is dan ook een manier om agrarisch ondernemers, waaronder ook leden van LTO, te gaan bedienen.

Stap voor stap wordt het aanbod op het platform de komende tijd verder uitgebreid. “We willen nu eerst graag weten wat de markt ervan vindt. Naar verwachting zullen onderwerpen zoals nieuwe teelten, carbon farming, omschakelen naar biologisch, korte ketens, plantaardige eiwitten en natuurinclusief boeren thema’s voor online opleidingen zijn die we in de nabije toekomst gaan oppakken.”

Share this

Annemiek Jorritsma
Annemiek Jorritsma

Freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin