Doorgaan naar artikel

‘Praktijkonderzoek door geldgebrek nu te vaak korte termijn’

Image

Natuurlijk wil een fruitteler een snelle oplossing als zijn fruit wordt aangetast door de fruitvlieg Drosophila suzukii. “Maar laten we ook naar de lange-termijnontwikkelingen kijken.”

Volgens Bert Pinxterhuis, manager van de business unit Bollen, Bomen & Fruit van Wageningen UR, is een gat ontstaan door het wegvallen van onderzoeksgelden via het PT. Bedrijven moeten vroeg of laat substantieel toch investeren in duurzamer vormen van gewasbescherming of mogelijkheden om arbeid te besparen, denkt hij. “Denk daarbij ook aan technische innovaties, zoals de autonome veldspuit of de ziekzoekkar.”

Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) van Wageningen UR laat 22 arbeidsplaatsen vervallen in onderzoek naar onder meer fruit. Door de opheffing van het Productschap Tuinbouw was er een structureel tekort op de begroting ontstaan.

De gevolgen van het wegvallen van het Productschap Tuinbouw zijn aanzienlijk voor PPO. “Voor een deel kunnen we dit compenseren met nieuwe geldstromen vanuit het bedrijfsleven en regionale fondsen. Omdat dit niet voldoende is om het verlies aan onderzoeksgelden op te kunnen vangen, waren forse ingrepen onvermijdelijk”, aldus Pinxterhuis. Zijn afdeling blijft evenveel focussen op kernonderwerpen als plantgezondheid.

Adviesbureau Fruitconsult nam al het beheer over van het proefbedrijf in Randwijk. Pinxterhuis ziet een nieuwe manier van werken ontstaan. “Zo is er een consortium van boomkwekers, fruittelers, afzetbedrijven en adviesgroepen voor een groot onderzoeksprogramma naar appel- en perenrassen. Een ander voorbeeld zijn de grootste gemeenten die de krachten bundelen om gebruik te kunnen maken van onze kennis over bomen in een stedelijke omgeving.”

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin