Doorgaan naar artikel

Gezondheidsgestuurde teelt door app-gegevens lokale consument

Autonome teelt van groenten en fruit op basis van gepersonaliseerde gezondheidsgegevens van app-gebruikers, zo hightech ziet volgens het 4TU-Redesign-onderzoeksteam van de vier Nederlandse technische universiteiten het toekomstige voedselsysteem er uit. Een soort vertical farming 3.0.

Stel je een toekomst voor waarin de lokale vraag naar voedsel dagelijks wordt vervuld door aanbod aan lokaal geteelde, duurzame en voedzame groenten en fruit. Een persoonlijke behoefte, bijvoorbeeld ontstaan door gezondheidsproblemen, wordt automatisch vertaald naar de autonome teeltomgeving. Hierbij worden de teeltomstandigheden afgestemd op het gewas, het seizoen en de hulpbronnen. Op deze manier wordt elke dag lokaal de exact benodigde hoeveelheid, kwaliteit en voedingswaarde aan groenten en fruit geproduceerd.

Dat is de droom die de onderzoekers van het 4TU-Redesign-project willen laten uitkomen. Een consortium van afgevaardigden van de vier technische universiteiten die we in Nederland hebben, TU Delft, Eindhoven University of Technology, Universiteit Twente en Wageningen University & Research, werkt samen aan een nieuw voedselsysteem, bedoeld voor de volgende generatie.

V.l.n.r.: Maral Mahdad (TU Eindhoven), Cristina Zepeda (WUR), Max Koppenberg (WUR), Caroline Figueroa (TU Delft), Anand Gavai (Universiteit Twente) en coördinator van het 4TU-Redesignprogramma Miranda Meuwissen (WUR). V.l.n.r.: Maral Mahdad (TU Eindhoven), Cristina Zepeda (WUR), Max Koppenberg (WUR), Caroline Figueroa (TU Delft), Anand Gavai (Universiteit Twente) en coördinator van het 4TU-Redesignprogramma Miranda Meuwissen (WUR).

Max Koppenberg, assistent-professor Business Economics aan Wageningen University & Research (WUR), kijkt in het project naar de economische haalbaarheid van dit voedselsysteem. Miranda Meuwissen, professor Business Economics aan WUR, is coördinator van het 4TU-Redesign-project. Zij leggen uit wat het project is.

Wat maakt dit systeem anders dan stadslandbouw?

Koppenberg: “Het is geen typische stadslandbouw wat wij doen. Eigenlijk is alles aan dit beoogde voedselsysteem enorm hightech. We willen geen fastfood, maar freshfood jaarrond beschikbaar maken. Het huidige voedselsysteem heeft zo zijn sterktes en zwaktes. Het is een redelijk stabiel systeem, maar het geeft ons niet de juiste hoeveelheden gezond en duurzaam geproduceerd voedsel op de juiste plek. Bovendien weten veel mensen niet waar hun voedsel vandaan komt. Een belangrijk onderdeel van het 4TU-Redesign-project is dan ook dat consumenten weer verbonden raken met hun eten en het productieproces ervan. Het moet gezond eten gaan stimuleren. We willen zeg maar je nieuwe buur zijn. Het moet aantrekkingskracht hebben. Consumenten komen naar de plek waar het voedsel ook echt groeit. We onderzoeken wat we kunnen doen dichtbij waar mensen wonen, dichtbij de stad. We werken ook aan slimme logistieke oplossingen om het voedsel naar mensen toe te brengen. Denk aan het combineren van kleine batches om verkeersopstoppingen te voorkomen en nieuwe vervoersmogelijkheden, zoals met drones.”

Om welke innovatie gaat het in de kern?

Meuwissen: “De belangrijkste innovatie is dat we persoonlijke gezondheid koppelen aan wat we laten groeien in de kas. Persoonlijke diëten bestaan al, kassen waar alles vanzelf groeit ook en slimme logistieke oplossingen idem. Het gaat om een combinatie daarvan, met daarbij de aanbevelingen voor jouw gezondheid op dat moment. Als uit persoonlijke gegevens blijkt dat jij vitamine K nodig hebt, dan bevelen we lokaal geproduceerde groenten aan waar die in zit. Het gaat om het delen van veel data die over gezondheid gaan. Denk aan bestaande sport-apps, maar ook aan informatie die voorhanden is, zoals de afstand tot de mensen.”

De belangrijkste innovatie is dat we persoonlijke gezondheid koppelen aan wat we laten groeien in de kas

Koppenberg: “Zie het als de voetbalspeler die geoptimaliseerd voedsel krijgt om beter te presteren. Dat willen wij bereikbaar maken voor iedereen. Kunstmatige intelligentie voorspelt jouw behoefte. We zijn daarnaast ook verbonden met de zorg. Vandaaruit krijgen we ook input. Dat is het onderdeel in het project dat TU Delft gaat onderzoeken. Bij Universiteit Twente werken ze aan de app en denken ze na over hoe het delen van data moet gaan. TU Eindhoven werkt aan het businessmodel. Hoe wordt dit voedselsysteem straks gefinancierd? Wat is daarbij de rol voor bijvoorbeeld zorgverzekeraars? We willen niet de mensen bereiken die al in de gezondheidsbubbel zitten, maar juist de mensen die wat moeilijker te bereiken zijn. In Wageningen werken we in twee groepen aan dit project. Enerzijds kijken we naar het autonoom groeien van gewassen in een kas, vertical farming. Anderzijds kijken we naar de economische haalbaarheid en de robuustheid van het hele systeem.”

Hoe kan dit voedselsysteem competitief zijn?

Koppenberg: “Vooropgesteld, het is niet dé toekomst, maar een toekomst. Onze visie is dat het voedselsysteem op kosten competitief kan zijn voor consumenten die daar toegang toe krijgen, maar we hebben natuurlijk wel bedrijven nodig die hierin investeren. Dit zouden boeren kunnen zijn, maar ook voedselverwerkers, retailers of logistiek dienstverleners. Het is interessant voor bedrijven, omdat in dit voedselsysteem volledige transparantie is over grondstoffenstromen, werkelijke kosten en productierisico’s, waardoor ze een duurzaam bedrijf kunnen ontwikkelen.”

Hoe dichtbij is dit nieuwe voedsel­systeem?

Meuwissen: “Het doel van het project, dat nu een jaar onderweg is, is om het voedselsysteem van de volgende generatie te ontwikkelen. Dat doen we door de wensen van de consument op een slimme manier te koppelen aan de lokale productie van groenten en fruit in beschermde omgevingen volgens het principe van vertical farming of een kas. Hoe bereik je die mensen? Welke informatie is nodig? Dat zijn vragen waar we ons over gaan buigen. Consumenten willen niet alles delen, zij blijven eigenaar van hun gegevens. Aan de andere kant willen we dat ze het vertrouwen krijgen in dit nieuwe systeem en het willen voeden met aanvullende gezondheids-, bewegings- en fitnessgegevens via apps, wearables of andere IoT-apparaten (Internet of Things, slimme apparaten die met het internet verbonden zijn, red.).”

Waar staan jullie over vijf jaar?

Meuwissen: “Deze unieke 4TU-samenwerking brengt de capaciteit en kennis samen om een totaaloplossing te ontwikkelen. Dat wil zeggen een compleet systeem dat op elke stad kan worden afgestemd. Het moet een duurzaam en inclusief businessmodel worden. De samenwerking met negen Nederlandse hogescholen die we daarnaast nog hebben, maakt het mogelijk om dit samen te doen met een grote groep studenten die echt de volgende generatie vertegenwoordigt. Een adviesraad ziet erop toe dat wat wij ontwerpen ook echt in de praktijk haalbaar is. Er zijn vijf tenure-trackers aan het programma verbonden. Dat is een loopbaantraject voor wetenschappers die onderzoek doen en willen doorgroeien in de wetenschap. Het is dus een erg ambitieus programma met een langetermijnvisie. Over vijf jaar hopen we dat de businesscase door de industrie is geadopteerd en we bedrijven hebben gevonden die willen investeren.”

Share this

Annemiek Jorritsma
Annemiek Jorritsma

Freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin