Doorgaan naar artikel

Peel en Maas schrapt vier glasbedrijven

Op vier locaties in de gemeente Peel en Maas worden glasopstanden opgeruimd met de Glas voor Glasregeling.

De gemeenteraad gaf recent een akkoord voor de bestemmingswijziging. De glastuinbouwbestemming gaat van het perceel en deels wordt groente geteeld in de vollegrond op de percelen. Het zijn relatief kleine glasopstanden. Eén van de bedrijven ligt in Baarlo en heeft vele jaren dienst gedaan als zaadopkweekbedrijf voor Nunhems.

De regeling koppelt bedrijfsontwikkeling van groeiende bedrijven aan afbraak van oude kassen. Ondernemers in de glastuinbouw krijgen doorgroeimogelijkheden boven de 3 hectare mits ze de leegstaande kassen opruimen. Voor iedere vierkante meter glas die een ondernemer wil uitbreiden boven 3 hectare moet elders twee vierkante meter orden afgebroken. de ondernemer kan de sloop zelf regelen met de eigenaar van de te slopen glasopstand of een financiële bijdrage van 8 euro per meter uitbreiding storten in het sloopfonds. Voor eigenaren die hun kassen willen afbreken maar dit niet zelf kunnen of willen doen is een sloopfonds opgericht. Zij kunnen uit dit fonds een vergoeding van 4 euro per vierkante meter ontvangen voor de sloop van hun kassen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin