Doorgaan naar artikel

‘Supers gaan meer klimaatneutrale kasteelt eisen’

De glastuinbouw moet het tempo om te verduurzamen versnellen om aan druk uit maatschappij en supermarkten te voldoen.

Dat is de aanleiding voor de verscherping van de programmadoelen Kas als Energiebron 2018-2020 met daarin een extra besparing opgenomen uit het regeerakkoord. De glastuinbouw is koploper in de energietransitie, blijkt uit een evaluatie van de meerjarenafspraak, maar mag niet achterover leunen. Dat doel kan nog verder aangescherpt worden als een klimaatakkoord wordt bereikt, blijkt uit de tekst van de overeenkomst.

Geld beter besteed

De vernieuwde programmadoelen bevatten geen nieuw extra geld voor de glastuinbouw. Wel wordt het geld beter besteed. Zo kan het niet meer gebeuren dat een energiesubsidieregeling als EHG (voor energieschermen) wordt onderbenut. Geld kan van de regelingen EHG, MEI (voor innovatieve investeringen) worden overgeheveld bij onderbenutting. In 2017 bleef geld onbenut voor de EHG-regeling.
Lees verder onder de tweet.

Klimaatneutraal

In de geactualiseerde programmadoelen staat nog steeds opgenomen dat vanaf 2020 nieuwe kassen netto klimaatneutraal moeten zijn. Voor bestaande kassen zijn teeltwijzen ontwikkeld met de helft van de inzet van fossiele brandstof, ten opzichte van 2011.

Warmtetransportnet

In 2030 moeten alle glastuinbouwgebieden een warmtetransportnet hebben. Ook worden 6 demo- en proefprojecten ontwikkeld om kennisverspreiding te realiseren in de regio’s. Met een innovatieprogramma moet aardwarmte 50% goedkoper worden in 2030. Herstructurering en nieuwbouw van kassen moet op 300 hectare per jaar komen te liggen. Daarvoor zijn aanvullende regelingen nodig op de huidige regionale regelingen, zoals in Gelderland en Noord-Holland via POP-3 gelden.

Kasdekmaterialen

Aan de innovatiekant blijft het Innovatie en Demo Centrum (IDC) zoeken naar nieuwe kasdekmaterialen die selectief licht doorlaten en omzetten in energie, of nog beter isolerend werken.

Lees ook: Actief op weg naar fossielvrije energie

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin