‘Nederland grote speler in export uien’

17-08-2020 | |
van der Meulen
Frits van der Meulen specialist kwaliteitszaken groenten en fruit
Oogst van uien. - Foto: Peter Roek
Oogst van uien. - Foto: Peter Roek

Traditiegetrouw oogsten telers in juli de eerste uien. Daarmee komt ook de export hiervan op gang.

Nederland is een grote speler op het gebied van export van uien naar landen over de hele wereld. Dit is mede het resultaat van grote inspanning van de telers, handelsbedrijven, belangenorganisaties en de Nederlandse overheid die zich samen inzetten voor een toegankelijke internationale markt.

Bemonstering uien en perceelcontroles

Door het gunstige klimaat en uitstekende ligging van Nederland zijn de uien van een uitstekende kwaliteit. De kwaliteit, kleur en houdbaarheid staan niet ter discussie. Wel stellen diverse landen fytosanitaire eisen die vragen om extra inzet.

Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) voert in opdracht van exporteurs zendingsinspecties uit. Dit betekent dat het KCB vooraf de voor export klaarstaande partij uien bemonstert en naar een laboratorium stuurt om vast te stellen dat de partij vrij is van ongewenste organismen, zoals stengelaaltjes. Sommige landen stellen bij import ook eisen aan de teeltlocatie, zoals Indonesië in het geval van uien. Het KCB verzorgt dan ook de perceelsbemonstering, zodat kan worden aangetoond dat de teeltlocatie voldoet aan de fytosanitaire eisen.

Goede kwaliteit glasgroente

Door de constante kwaliteit van de uien die Nederland exporteert, en die ook in de Nederlandse winkelschappen te vinden is, komen uien zelden aan bod in mijn artikelen. Anders is dit voor producten als paprika, tomaat, komkommers en aubergines. Daarvan varieert de kwaliteit vaker. Maar ook deze producten tonen de laatste weken een vrij constante kwaliteit. Zowel het uitstalleven als de kwaliteit is nog steeds prima. Er zijn geen grote kwaliteitsproblemen waarneembaar.Beheer