Doorgaan naar artikel

11 bewaarrassen spitskool vergeleken

Foto: Lex Salverda

Foto: Lex Salverda

Spitskoolras Murdoc komt als beste naar voren in een rassenproef bewaarteelt van Inagro. Antonio, het nummer 15-78 van Hazera, en het rodespitskoolras Red Flame bleken ook goed bewaarbaar.

De rassenproef werd op het Belgische onderzoekscentrum Inagro op 22 juli 2021 geplant. De eerste rassen werden op 20 september geoogst, dat was 60 dagen na planten. Het ras Murdoc werd een maand later pas geoogst en zat daardoor korter in de bewaring. Het rode spitskoolras Red Flame was volgens het proefverslag op inagro.be iets minder groeizaam en haalde een lichtere sortering.

Bewaarkwaliteit en -duur

De intentie was om tot eind februari te bewaren bij 1°C. Vanwege de achteruitgang in kwaliteit van sommige rassen is dat vervoegd naar begin januari. De eerste rassen zaten toen bijna 110 dagen in de bewaring, Murdoc pas 80 dagen.

Individuele rasbespreking

Allegro (Wing Seed): Oogde goed en uniform maar was minder volumineus. De kool was minder spits, inwendig wat los en had vrij fijne ribben en vrij korte pit. De pelbaarheid en bewaring vielen tegen. Productie 50,3 ton per hectare; stukgewicht 1.021 gram; 98,6% marktbare kolen.

Caramba (Bejo): Oogde heel goed, uniform en omvangrijk. De kool was minder spits, goed gesloten en had fijne ribben en weinig holten. De pelbaarheid en bewaring vielen tegen. Productie 50,1 ton per hectare; stukgewicht 1.144 gram; 88,9% marktbare kolen.

Teama (Rijk Zwaan): Oogde goed, uniform en omvangrijk. De kool was spits, inwendig vrij los en had fijne ribben, vrij veel holten en korte pit. Ruimer planten gaf een hoger stukgewicht en grovere sortering. De pelbaarheid was goed, maar de bewaring viel tegen. Productie 44,4 ton per hectare; stukgewicht 984 gram; 91,7% marktbare kolen.

Tourima (Rijk Zwaan): Oogde goed, uniform en vrij omvangrijk. De kool was minder spits, inwendig wat los en had iets grovere ribben, weinig holten en korte pit. De pelbaarheid was goed, maar de bewaring viel tegen. Middelvroege rassen wisselend naar bewaarbaarheid. Productie 31,3 ton per hectare; stukgewicht 644 gram; 97,2% marktbare kolen.

Antonio (Bejo): Oogde heel goed, uniform en zeer omvangrijk. De kool was spits en vrij los en had grovere ribben en een vrij lange pit. Dit ras was zeer vlot te pellen en goed te bewaren. Productie 37,8 ton per hectare; stukgewicht 834 gram; 90,3% marktbare kolen.

Caraflex (Bejo): Oogde heel goed, zeer uniform en vrij omvangrijk. De kool was iets minder spits en had fijne ribben, vrij weinig holten en een lange pit. De pelbaarheid en langste bewaring vielen tegen. Productie 55,2 ton per hectare; stukgewicht 1.209 gram; 91,7% marktbare kolen.

Dutchmen (Hazera): Oogde gemiddeld en was minder volumineus. De kool was inwendig vrij gesloten en had weinig holten maar grove ribben en vrij korte pit. De pelbaarheid was goed en de langste bewaring was iets minder goed. Productie 59,3 ton per hectare; stukgewicht 1.202 gram; 98,6% marktbare kolen.

Red Flame (Bejo): Rode spitskool die minder goed oogde. Wat heterogener en weinig omvangrijk. De kool was vrij spits maar inwendig los en had grovere ribben, veel holten en zeer korte pit. De pelbaarheid en de bewaring waren goed. Productie 35,2 ton per hectare; stukgewicht 790 gram; 88,2% marktbare kolen.

Regency (Hazera): Oogde zeer goed, zeer uniform en vrij omvangrijk. De kool was spits en inwendig gesloten en had grove ribben, weinig holten en lange pit. De langste bewaring was minder goed. Productie 52,3 ton per hectare; stukgewicht 1.122 gram; 93,1% marktbare kolen.

15-878 (Hazera): Oogde minder goed maar wel homogeen. De kool was spits, had grove ribben, weinig holten en een vrij lange pit. De pelbaarheid en bewaring waren heel goed. Productie 47,1 ton per hectare; stukgewicht 1.063 gram; 88,9% marktbare kolen.

Murdock (Bejo): Oogde goed, iets heterogeen en zeer volumineus. De kool was spits en inwendig vrij gesloten en had grof geribde bladeren, weinig holten en een zeer lange pit. Ruimer planten gaf een nog hoger stukgewicht, hoewel niet significant. De bewaring was zeer goed, wellicht door de kortere duur ervan. Productie 59,8 ton per hectare; stukgewicht 1.442 gram; 83,3% marktbare kolen.

Beheer
WP Admin