Doorgaan naar artikel

Koel- en vrieshuizen in zwaar weer door energiekosten

De Vereniging van Nederlandse Koel- en Vrieshuizen, Nekovri, luidt de noodklok. De koel- en vrieshuizen kampen met zeer hoge energiekosten, waardoor ze financieel in problemen dreigen te raken.

De energiekosten voor de ondernemers in deze branche zijn in de eerste twee maanden van dit jaar net zo hoog als de totale energierekening van 2021. In een manifest aan de Tweede Kamer roepen ze de politiek op om in actie te komen.

Nekovri is de brancheorganisatie waarbij 150 koel- en vrieshuizen zijn aangesloten. De koel- en vrieshuizen vormen een belangrijke schakel in onder andere de voedselketen door de opslag van voedsel. De meeste koel- en vrieshuizen zijn grootverbruiker, maar gebruiken net niet genoeg energie om de fiscale voordelen van grootverbruikers die in de vierde energieschaal zitten, te kunnen benutten. De bedrijven gebruiken gemiddeld tussen de 50.000 en 10 miljoen kWh (schaal 3), waardoor de energiebelasting ongeveer 25 keer hoger is dan bij gebruikers die meer dan 10 miljoen kWh gebruiken.

“Anders dan andere branches kunnen we niet de thermostaat even een graadje hoger instellen. Dat gaat ten kostte van de kwaliteit van het product”, legt Davey Gerlings van Nekovri uit.

Energieleveranciers terughoudend

Voor koel- en vrieshuizen die een collectief energiecontract hebben met Powerhouse, dreigt de situatie nu nijpender te worden. Het contract met Powerhouse loopt in december af. Nekovri voert gesprekken met andere energieleveranciers, maar inmiddels hebben zeven leveranciers te kennen gegeven geen contract af te willen sluiten vanwege de onzekere energiemarkt. Zeker als de bedrijven afhankelijk worden van de dagprijzen voor energie, vreest Gerlings grote problemen. Hij roept de politiek op om maatregelen te nemen. Hij vraagt Kamerleden om de energiebelasting voor de sector te verlagen en om de aangekondigde verlaging van de ODE-belasting te vervroegen. Duitsland heeft al vergelijkbare maatregelen genomen.

Nekovri vertegenwoordigt zo’n 135 koel- en vrieshuizen met een opslagcapaciteit van 15 miljoen kubieke meter. Ze slaan onder andere voedsel en bloembollen op. De waarde van de opgeslagen goederen bedraagt jaarlijks tussen de € 4 en € 4,5 miljard.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Afbeelding
Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin