Doorgaan naar artikel

NFO hoopt op steun voor verdubbelde koelkosten

Door de hoge energieprijzen zijn de koelkosten in de fruitteelt verdubbeld. NFO-voorzitter Ron Mulders hoopt op steun uit het door het kabinet aangekondigde steunpakket.

De fruittelers worden niet genoemd als Kamerleden of ministers het hebben over het ‘energie-intensieve mkb’. Bakkers en glastuinders wel. Maar met koelkosten die van 10 tot 15 cent per kilo fruit stijgen naar 20 tot 25 cent worden fruittelers wel degelijk hard in de portemonnee getroffen, stelt Mulders.

In de brief die minister Kaag van Financiën in de vroege ochtend van Prinsjesdag naar de Tweede Kamer stuurde over het prijsplafond voor huishoudens, wordt ook al vooruitgelopen op steun aan bedrijven. Maar welke bedrijven exact worden bedoeld met dat energie-intensieve mkb, blijft nog onhelder. Met name bedrijven die hoge extra energiekosten niet aan afnemers kunnen doorberekenen zouden in aanmerking komen voor steun.

‘Glas heeft alle aandacht’

“De glastuinbouw heeft alle aandacht en dat is logisch”, erkent Mulders. “Als het gaat om steunmaatregelen vanwege de energieprijzen, liften wij als NFO mee met de lobby van Glastuinbouw Nederland.”

De glastuinbouwsector heeft al sinds begin dit jaar goed contact met ministers Jetten van Klimaat en Energie en de inmiddels afgetreden landbouwminister Staghouwer. Jetten benadrukte vorige week nog dat in de gesprekken over het nieuwe akkoord dat met de glastuinbouw dit najaar moet komen over energie en CO2 ook de acute problemen van glastuinders aan de orde zullen komen.

Fruittelers tussen wal en schip

Van oudsher worden teeltbedrijven formeel niet onder het mkb geschaard. Bij de onderhandelingen die nu door minister Adriaansens van Economische Zaken en het mkb worden gevoerd, zouden de fruittelers daarom zomaar over het hoofd kunnen worden gezien. “Absoluut een aandachtspunt”, aldus Mulders.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin