Doorgaan naar artikel

Mogelijk minder hectarepremie GLB dan verwacht

Boeren krijgen dit jaar wellicht minder hectarepremie uit het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) dan verwacht. Het gaat om zowel de basispremie als de ecopremie.

Er blijkt meer animo voor deelname dan verwacht, en dan waarvoor budget is. Landbouwminister Piet Adema laat in een brief aan de Tweede Kamer weten naarstig op zoek te zijn naar andere potjes. Ondertussen wacht hij af hoeveel hectares daadwerkelijke opgegeven worden. Boeren kunnen tot en met 30 november hun definitieve aanvraag doen.

“Ik doe mijn uiterste best om flexibiliteit in de budgetten te zoeken en andere opties te verkennen om boeren te kunnen belonen voor de prestaties die zij leveren”, zegt Adema tegen de Kamer. Over wat die andere opties zijn die verkend worden, wil het ministerie nog niets kwijt. Adema laat weten dat hij in ieder geval de € 5 miljoen die Nederland dit jaar krijgt uit de Europese landbouwreserves, toevoegt aan het budget voor de basispremie.

Budget basispremie overschreden

Voor de basispremie wordt het budget in ieder geval overschreden. Dat de hoogte van de basispremie pas dit najaar definitief zou worden vastgesteld, is vanaf begin van het jaar gecommuniceerd. Uitgangspunt was een bedrag van zo’n € 220 per hectare. Adema laat weten dat er een dusdanige hoeveelheid meer hectares is aangevraagd, dat dit bedrag niet realiseerbaar is. Dit komt onder meer omdat landschapselementen dit jaar voor het eerst ook meetellen als subsidiabel areaal.

Voor de ecopremie zijn eerder bedragen van € 60, € 100 en € 200 gecommuniceerd, voor de niveaus brons, zilver en goud. Adema zegt nu dat pas duidelijk wordt welke tarieven mogelijk zijn op basis van het beschikbaar budget, als na het eindigen van de aanvraagtermijn op 30 november de balans kan worden opgemaakt.

Meer boeren aangemeld dan verwacht

Uit voorlopige cijfers van RVO blijkt dat meer boeren dan verwacht zich hebben aangemeld voor het niveau goud in de eco-regeling. Adema laat weten blij te zijn met de ambities van deze boeren. “Dat is heel positief voor het doelbereik. Het succes heeft echter ook een keerzijde omdat het budget gelimiteerd is.”

Het kan zijn dat de uiteindelijke overschrijding toch beperkt blijft. Boeren kunnen in de definitieve GLB-aanvraag nog eco-activiteiten weghalen, als het niet is gelukt om deze uit te voeren.

Schuiven budgetten beperkt mogelijk

De minister laat weten dat schuiven tussen de budgetten voor de verschillende GLB-regelingen maar beperkt mogelijk is. Wat betreft de uitbetaling gaat Adema eerst voorlopige tarieven vaststellen. Dat moet nog gebeuren. In december zal RVO dan eerst de voorlopige basispremie uitbetalen. Het restant en de betaling van de ecopremie volgt in 2024.

Share this

Afbeelding
Kirsten Graumans

redacteur Boerderij en Food&Agribusiness

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin