Doorgaan naar artikel

RVO stelt deadline Gecombineerde opgave uit tot 17 mei

RVO geeft boeren en tuinders twee dagen langer de tijd om de Gecombineerde opgave in te dienen. De uiterste datum wordt vrijdag 17 mei, in plaats van woensdag 15 mei.

RVO heeft besloten de uiterste datum voor het indienen van de Gecombineerde opgave en de aanvraag van Europese subsidie in het kader van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) te verschuiven. Dit omdat veel boeren en tuindersde opgave nog moeten indienen. “Wij willen dat iedereen de Gecombineerde opgave goed kan invullen en versturen. Daarom krijgt u meer tijd om dit te doen. Dat is vandaag besloten, omdat er nog veel opgaven moeten binnenkomen en dat grote drukte veroorzaakt”, berichtte RVO dinsdagavond rond 20.00 uur.

Systeem Mijn Percelen overvol

Dinsdag was de applicatie van RVO om percelen te registreren meermaals vol, waardoor boeren geen toegang hadden tot Mijn Percelen. De maximale capaciteit van 700 gebruikers tegelijk werd in de loop van dinsdag opgeschaald naar 870 gebruikers.

Onder andere adviseurs hadden eerder gevraagd om uitstel van de deadline van de Opgave, maar LNV en RVO gaven daarvoor geen toestemming. Vanwege de complexiteit van de opgave maken veel boeren gebruik van een adviseurs bij het indienen. Daarnaast is nog steeds niet alles duidelijk. Zo is in Brussel besloten dat de verplichte 4% niet-productieve landbouwgrond wordt afgeschaft (GLMC-8), maar is het niet duidelijk of dat in Nederland dit jaar al geldt. Het ministerie heeft wel laten weten dat er voor de Gecombineerde opgave op dit punt geen wijzigingen meer komen.

Een aantal problemen die in het systeem zitten zijn nog niet opgelost. Zo komt in sommige regio’s een verkeerde weergave van Kaderrichtlijn Water-lichamen voor, die is van invloed op de breedte van de bufferstrook. Ook kunnen 14 stikstofbindende gewassen niet worden aangevinkt als alternatief voor niet-productieve grond, terwijl dit volgens de derogatie op de braakregeling wel zou moeten kunnen.

Tot en met 12 mei kreeg RVO 39.081 opgaven binnen, ruim 70% van de 54.500 verwachte opgave.

Share this

Afbeelding
Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin