Doorgaan naar artikel

Raad EU stemt ook in met versoepelingen landbouwbeleid, 4% braak geschrapt

Met de goedkeuring van de Europese Raad wordt het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid definitief versoepeld. De verplichte 4% niet-productieve landbouwgrond wordt geschrapt. Of dit ook al voor dit jaar geldt, is nog niet duidelijk.

De Europese Raad heeft ingestemd met het voorstel voor vereenvoudigingen van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Daarmee zijn de versoepelingen, waaronder het schrappen van de eis om 4% van het bouwland niet-productief te laten, definitief. Wel geldt een instandhoudingsplicht van niet-productieve landschapselementen voor behoud van biodiversiteit.

Eerder stemden het Europees Parlement en de lidstaten via de Raad van de Europese Unie (ook wel de Raad van Ministers) voor het voorstel. De Raad stemt niet alleen voor de versoepelingen vanwege de boerenprotesten, maar ook vanwege de geopolitieke ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne en de extreme weersomstandigheden waar boeren in Europa mee te maken hebben. De versoepelingen moeten ook zorgen voor minder administratieve lasten voor boeren en tuinders.

Gewasrotatie invullen met gewasdiversificatie

Eurocommissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski presenteerde zijn voorstel voor versoepelingen in maart, in reactie op de brede boerenprotesten die er in Europa waren. Naast het afschaffen van de 4% verplichte braak komen er versoepelingen voor de regels voor blijvend grasland. Lidstaten mogen boeren ook de ruimte bieden om de verplichte gewasrotatie in te vullen met gewasdiversificatie. Daarnaast worden bedrijven kleiner dan 10 hectare vrijgesteld van controles op de basisvoorwaarden (conditionaliteiten).

Het Europees Parlement en de Raad van Europese landbouwministers stemden eerder al voor de versoepelingen. Nu ook de Europese Raad heeft ingestemd met het voorstel, zal de wet worden ondertekend en gepubliceerd in het Europese Publicatieblad. Dat zal naar verwachting eind deze maand gebeuren. De Europese Commissie geeft aan dat een aantal versoepelingen al dit jaar, met terugwerkende kracht, in kunnen gaan.

Gevolgen 4% braak voor lopende jaar nog onduidelijk

Of de definitieve besluitvorming voor Nederlandse boeren en tuinders gevolgen heeft voor het lopende jaar, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw laat weten dat voor de Gecombineerde opgave die telers uiterlijk op 15 mei moeten indienen, niets verandert. Daarin kunnen ondernemers kiezen om de 4% uit te voeren of gebruik te maken van de eerder ingestelde versoepeling om deze 4% (deels) in te vullen met vanggewassen of stikstofbindende gewassen.

Uitstel tot vrijdag 17 mei voor Gecombineerde opgave

RVO geeft boeren twee dagen langer de tijd om de Gecombineerde Opgave in te dienen. De uiterste datum voor indiening van de Opgave wordt vrijdag 17 mei, in plaats van woensdag 15 mei. RVO heeft besloten de uiterste datum voor het indienen van de Gecombineerde Opgave (voorheen meitelling) en de aanvraag van Europese subsidie in het kader van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) te verschuiven. Dit omdat veel boeren en tuinders de opgave nog moeten indienen.

Op 12 mei waren bij RVO 39.081 opgaves ingediend. Dat is 72% van de verwachte 54.500 opgaves. In totaal zijn 121.134 gewaspercelen ingetekend en 34.044 landschapselementen. Van de ingediende opgaven heeft 79% zich aangemeld voor zowel de basispremie als de eco-regelingen. 1.906 ondernemers hebben zich aangemeld voor de brede weersverzekering. Op de laatste dagen is het druk in de percelen. Meermaals krijgen boeren een storingsmelding omdat het systeem van Mijn percelen overvol is. Er kunnen maximaal 700 mensen tegelijk in het systeem werken.

Share this

Afbeelding
Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin