Doorgaan naar artikel

Brussel biedt meer ruimte voor uitzonderingen door extreem weer

De Europese Commissie biedt meer flexibiliteit aan lidstaten om boeren en telers te ondersteunen bij extreme weersomstandigheden, waardoor ze hun betalingen onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) toch kunnen ontvangen ondanks overmacht.

De Europese Commissie biedt lidstaten meer mogelijkheden om boeren en telers ruimte te geven in de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vanwege de extreme weersomstandigheden. De Commissie wil getroffen boeren zo zekerheid bieden dat ze hun betaling in het kader van het GLB toch kunnen krijgen, hoewel ze door overmacht niet aan de strikte voorwaarden, zoals zaaidata, kunnen voldoen.

Versoepelingen bij uitzonderlijke situaties

Normaal gesproken wordt er heel terughoudend omgegaan met het bieden van ruimte vanwege uitzonderlijke of onvoorziene gebeurtenissen. Er kan gebruik worden gemaakt van een uitzonderingspositie op bedrijfsniveau. De nieuwe versoepeling – of eigenlijk aangepaste uitleg van een bestaande regeling – maakt het mogelijk voor lidstaten om regionaal versoepelingen aan te bieden vanwege extreem weer. Boeren en telers hoeven daardoor niet meer individueel een uitzonderingspositie aan te vragen of te bewijzen dat ze voldoen aan de voorwaarden van overmacht. “Deze uitgebreide toepassing zal de administratieve lasten voor boeren en nationale overheden verlichten, waardoor lidstaten sneller kunnen reageren op calamiteiten”, aldus de Europese Commissie.

Bevestiging van natuurrampen

Lidstaten moeten de gebeurtenis van een ernstige natuurramp of een ernstige meteorologische gebeurtenis bevestigen en het geografische gebied aanwijzen dat getroffen is door de gebeurtenis, en waarvan de gevolgen met alle zorgvuldigheid niet konden worden voorkomen. Bewijs kan daarbij bijvoorbeeld met satellietbeelden worden geleverd. In sommige gevallen zal daarnaast rekening worden gehouden met bijvoorbeeld teelten en grondsoorten omdat dit de ernst van de schade sterk beïnvloedt.

Deze uitgebreide toepassing zal de administratieve lasten voor boeren en nationale overheden verlichten, waardoor lidstaten sneller kunnen reageren op calamiteiten

“Landbouw is een van de meest blootgestelde beroepen aan klimaatverandering en de gevolgen ervan. Bij onvoorziene extreme klimaatverschijnselen riskeren boeren alles te verliezen waarvoor ze hebben gewerkt. Onze verduidelijking van vandaag biedt zekerheid dat ze nog steeds hun GLB-betalingen kunnen ontvangen, zelfs als ze niet aan al hun gebruikelijke verplichtingen kunnen voldoen. Er is geen extra zorg nodig wanneer men te maken heeft met dramatische natuurrampen”, aldus landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski.

Op welke manier Nederland gebruik gaat maken van deze mogelijkheden is nog niet duidelijk. Demissionair landbouwminister Piet Adema benadrukt dat met de huidige weersomstandigheden opnieuw duidelijk wordt dat kalenderlandbouw niet werkt. Hij is in gesprek met LTO over te nemen maatregelen en staat daar welwillend tegenover.

Share this

Afbeelding
Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin