Doorgaan naar artikel

Minder gedoe lastendruk voor groente en fruit

Minder regeltjes en betere dienstverlening, het lijkt erop dat voor groente en fruit op dat punt vooruitgang geboekt wordt.

Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van het Programma ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven 2018-2021’. Daarin valt te lezen dat fruittelers sinds 2018 geen oogstramingsenquête meer krijgen van het CBS om de oogst van appels en peren te schatten.

Tot 2018 werd door het CBS jaarlijks in de herfst na de oogst de enquête Oogstraming Appels en Peren naar ongeveer 1.200 telers gestuurd. Deze enquête is gestopt, omdat nu gebruik gemaakt kan worden van de methode waarmee de NFO, GroentenFruit Huis en het teeltadviesbureau Delphy de Zomerraming vaststellen.

Soepeler procedure NVWA

Voor de handel in groente en fruit zitten versoepelingen in het vat. Een onderzoek naar bedrijven die zakendoen over de grens richt zich mede op groente en fruit. Doel is verbeterpunten te realiseren voor dienstverlening en bereikbaarheid van overheidsinstanties, waaronder de NVWA en het efficiënter laten verlopen van keuringen en inspecties. Vorige maand heeft het bedrijfsleven met overheidsinstanties nagedacht over mogelijke oplossingsrichtingen. Dit jaar nog worden die verbeteringen ingevoerd.

Geen meting lastendruk

Het rapport zegt niets over de totale lastendruk bij bedrijven. Zo zijn de afgelopen jaren nieuwe vergunningseisen voor aardwarmte ontstaan, doet vrijwel elke teler verplicht mee aan PlanetProof en is voor emissie van water uit kassen het eisenpakket ook gestegen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin