Doorgaan naar artikel

Markt: bloemkool wordt onderbetaald

Markt: bloemkool wordt onderbetaald

Markt: bloemkool wordt onderbetaald

Met stuksprijzen voor bloemkool van minder dan een euro wordt het product matig betaald. Dat is niet goed te verklaren gezien de problemen waaronder de teelt in Noord-Europa gebukt gaat, en de relatieve uitzondering die Noord-Holland daarop vormt.

In Noord-Holland kan/mag nog steeds beregend worden. Ondanks alle extra kosten die dat zich met zich meebrengt, en de moeite die daarvoor nodig is, is dat gunstig ten opzichte van veel andere Europese teeltregio’s met bloemkool. Want het maakt dat Nederland momenteel een van de weinig weinige leveranciers is van bloemkool, dus ook voor direct omringende landen en voor Scandinavië.

Koolmotschade bij bloemkool.

Koolmotschade bij bloemkool.

Niet logisch

Je zou denken dat de beperkte beschikbaarheid bepalend is voor de marktstemming, ondanks dat bloemkool in een vakantieperiode met tropische temperaturen niet altijd de meest voor de hand liggende groente is. Per saldo zou dit een prijsopdrijvend effect moeten hebben, tegengesteld aan de huidige marktbeweging. De huidige prijsdruk is dan ook niet goed verklaarbaar. In de loop van de volgende week wordt wat meer aanbod verwacht. Teelttechnisch speelt naast de temperatuur en droogte, de insectendruk een hoofdrol. Vooral koolmotten zijn een bron van zorg, vanwege de voor deze insecten ideale omstandigheden, en de matige werkzaamheid van (nog) beschikbare middelen.

Uitstel en andere fouten

De productieprognose voor op de langere termijn geeft wellicht aanleiding voor meer reuring in de markt: bloemkool schakelt normaal na zo’n 30 groeidagen over van vegetatieve groei naar de aanleg van de bloem. Voorwaarde daarvoor is dat de nachttemperaturen voldoende laag zijn. Deze en komende week kan het daarmee fout gaan, waardoor de bloemvorming verlaat, of verkeerd gaat. De effecten daarvan zijn dan eind augustus merkbaar. De plantingen die nu de grond in gaan, moeten weggroeien onder zware omstandigheden, veelal in sterk drogende grond AH en Jumbo vragen voor bloemkool € 1,99, Plus hanteert een stuksprijs van € 2,09.

Prognose: weer aantrekkende prijzen

Delen

Joost Stallen
Joost Stallen

redacteur vollegrondsgroenteteelt

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin