LTO presenteert actieplan voor schonere en betere teelten

18-11-2014 | Laatste update op 13-09 | |
LTO presenteert actieplan voor schonere en betere teelten

LTO Nederland wil de positie van Nederland als schoon producent van land- en tuinbouwproducten versterken met het actieplan Schoner, groener, beter.

Voor de tuinbouw betekent dat meer inzet op het aansluiten van glasbedrijven op het riool, preventie van plagen en ontwikkeling van sterkere rassen.

Het plan is vanmiddag gepresenteerd door Joris Baecke, portefeuillehouder plantgezondheid bij LTO, en bevat maatregelen die bijdragen aan de realisatie van de doelen van het rijksbeleid en wensen van markt en maatschappij. Het actieplan is opgesteld met steun van gewasbeschermingsspecialisten Nefyto en Agrodis. Hiervoor heeft LTO concrete acties op de agenda staan, worden pilots gestart en wordt de voorlichting geïntensiveerd. “We leggen de lat hoog. Dat doen we in eigen kring, maar vooral ook samen met waterschappen en andere partijen in de sector.”

Open teelten

Voor de open teelten betekent dit onder meer het realiseren van de doelstelling op het gebied van de waterkwaliteit. Zo kan veel erfafspoeling worden tegengegaan als het spoelwater waarmee de spuitapparatuur wordt schoon gespoten, wordt opgevangen en gereinigd. Bijvoorbeeld met een biofilter. “Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer gaan we telers een erfemissiescan laten uitvoeren. Dat levert het inzicht in verbeteringsmogelijkheden van de aanpak.”

Komend jaar worden diverse pilots gestart waarin telers van elkaar en in de praktijk kunnen leren hoe ze afspoeling van percelen kunnen tegengegaan. Met bijvoorbeeld het aanleggen van lagune-, buffer- of infiltratiegreppels. Of met aangepaste grondbewerking, drempels in ruggenteelten en bufferstrips.

Sterke planten

Daarnaast moeten alle telers inspelen op de nieuwste eisen van een steeds kritischer wordende markt en maatschappij, stelt LTO. Daarbij hebben ondernemers nieuwe instrumenten nodig. Hiervoor vormen sterke planten door veredeling de basis. De ontwikkeling van alternatieve groene middelen met een laag risico is het belangrijke sluitstuk van deze innovatieslag. Baecke: “Voor de fytosanitaire kwaliteit van het Nederlands uitgangsmateriaal is aaltjesbeheersing van groot belang. We gaan biologische grondontsmetting ontwikkelen en optimaliseren.”

In 2015 en daarna wordt verder gewerkt aan het ontwikkelen en stimuleren van innovatieve geïntegreerde gewasbescherming. “Voor de lange termijn wordt ingezet op een land- en tuinbouw die nagenoeg emissie- en residuvrij produceert en dus met een sterk verminderde afhankelijkheid van chemische gewasbescherming”, motiveert Baecke. “Door te kiezen voor een integrale aanpak wordt de slag gemaakt van symptoombestrijding naar preventieve oplossingen.”

De structurele financiering van deze ambities op het terrein van innovatie en onderzoek wil LTO binnen de Topsectoren zien te regelen.

Glastuinbouw

De glastuinbouw moet volgens het actieplan ziekten en plagen voorkomen door de aandacht te verschuiven van symptoombestrijding naar preventie. Verder ligt de focus op het zuiveren van lozingswater, zodat het oppervlaktewater aanzienlijk aan kwaliteit wint. “100 procent aansluiting op het riool in 2016 is ons streven”, zegt Baecke. Uiterlijk 2020 wordt spuiwater collectief gezuiverd.

Voor de boom- en fruitteelt worden in snel tempo drift reducerende technieken ontwikkeld om emissies te beperken.

Vos
Petra Vos redacteur vollegrondsgroenten
Meer over


Beheer