‘Kleine winkel past in glasgebied, grote niet’

30-10-2017 | Laatste update op 25-07 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

De provincie Zuid-Holland vindt een tuincentrum van 2.000 vierkante meter niet passen op een glastuinbouwbedrijf.

Het provinciale beleid is erop gericht de Greenports toekomstbestendig en concurrerend te houden. Een tuincentrum zou inbreuk maken op de Greenportontwikkeling. Dat schrijft de provincie Zuid-Holland in een brief aan de gemeente Westland over een ontwerpbestemmingsplan in die gemeente.

Westland wil de verkoop legaliseren op een bedrijf, omdat een deel van het assortiment daar op het eigen bedrijf wordt geproduceerd, aangevuld met ingekochte zaken die horen bij een tuincentrum. De provincie zou wel akkoord kunnen gaan met kleinschalige detailhandel met producten uit eigen teelt, stelt de provincie in die brief.

Jurisprudentie en zienswijze

De provincie Zuid-Holland stelt verder dat de gemeente niet enkel tot legalisering kan overgaan, omdat uit jurisprudentie zou blijken dat illegale functies niet tweemaal onder het overgangsrecht mogen vallen. De provincie heeft haar bezwaren in een zienswijze ingediend bij Westland, nu duidelijk is dat Westland op basis van eerdere signalen van Zuid-Holland niet overging tot wijziging van het ontwerpbestemmingsplan.

De provincie toets de wijzigingen in bestemmingen aan haar eigen ruimtelijke beleid in de Visie Ruimte en Mobiliteit en de Verordening Ruimte.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer