KCB onafhankelijker van bedrijfsleven

11-09-2019 | |
Foto: Ineke Kamp
Foto: Ineke Kamp

Met een statutenwijziging heeft het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) een meer onafhankelijke positie van het bedrijfsleven gekregen.

Volgens KCB-directeur Martien de Graaf past de aanpassing bij een ontwikkeling van de regels van goed bestuur en is de stap niet ingegeven door incidenten. Na de statutenaanpassingen mag een ondernemer niet meer in het bestuur plaatsnemen als het KCB er een controletaak kan uitvoeren.

Verder is het niet meer aan de dragende organisaties GroentenFruit Huis, LTO of VGB (sierteelt) om een nieuw bestuurslid te benoemen. “Deze organisaties mogen nog wel een kandidaat aandragen, maar het bestuur beslist over de benoeming van het nieuwe bestuurslid.”

Minder bestuursleden

Ook is het bestuur in omvang iets kleiner geworden. Dat is nog een uitvloeisel van het samengaan van het oude FrugiVenta met koepel voor afzetorganisaties DPA in GroentenFruit Huis. Beide partijen hadden twee vertegenwoordigers, maar nu heeft GroentenFruit Huis nog twee vertegenwoordigers over. Deze afbouw vindt deels plaats door natuurlijk verloop.

Evaluatie KCB

Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en wordt aangestuurd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In 2018 werd het werk van de KCB geévalueerd.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer