Home

Nieuws

Strakker toezicht kwaliteit groente

Toezichthouder KCB slaagt erin met veel minder bedrijfsbezoeken evenveel slechte partijen groente en fruit op te sporen.

Wel waarschuwt de toezichthouder voor een wisseltruc bij export. Dat blijkt uit het onderzoek Evaluatie KCB van Kwink Groep in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

In 2016 werden bij 549 partijcontroles evenveel afkeuringen gemeld als in 2010 bij 5 keer zoveel partijcontroles. Dat lijkt erop te wijzen dat het algemeen toezicht in 2016 beter was dan in 2010, stellen de onderzoekers.

Ook bij importinspecties zijn de cijfers verbeterd. Het aantal importinspecties is sinds 2010 met bijna 40% gestegen, terwijl het aantal afkeuringen zelfs bijna verdrievoudigde. Dat kan duiden op beter toezicht, maar ook op een slechtere kwaliteit importgroente en fruit of strengere eisen.

Wisseltruc

Waar het toezicht lijkt verbeterd, waarschuwt KCB gelijk wel voor een mogelijke wisseltruc bij export. Het is denkbaar dat na de controle of tijdens het transport partijen groente en fruit worden verwisseld. KCB voert daarom met NVWA wegcontroles uit, waarbij vrachtwagens worden aangehouden en gecontroleerd. Toch lijkt het aantal notificaties uit buitenlandse inspecties van Nederlandse partijen niet groot.

Risico‘s

De KCB werkt volgens het onderzoek doelmatig en zorgvuldig. Ook het toezicht is steeds meer risicogericht. Zo wordt 1 op de 8 bedrijven in de handel minder gecontroleerd vanwege gebleken betrouwbaarheid. KCB geeft aan dat er grote handelsbedrijven zijn die graag een inspecteur vast op hun locatie beschikbaar willen hebben en ook bereid zijn om hiervoor te betalen, maar dat dit de onafhankelijkheid van de inspecteur teveel zou aantasten.

De onderzoekers prijzen KCB voor de interne procedures om inspecteurs bij te scholen. Wel is er zorg over de samenstelling van het bestuur van KCB. Daarin mist te veel kennis over ICT-mogelijkheden, doordat de samenstelling uit sectororganisaties bestaat.

De betrokkenheid van de sector bij de KCB levert in het buitenland soms hardnekkige kritiek op, vooral uit Spanje en Rusland. Spanje is van mening dat Zuid-Afrikaans fruit te makkelijk via Nederland op de EU-markt komt.

Of registreer je om te kunnen reageren.