Doorgaan naar artikel

In de duurzame spotlight

Geothermie is een onmisbare schakel in de energietransitie. Immers huizen, bedrijven en kassen hebben warmte nodig en volgens de overheid moet die warmtevoorziening over ruim 25 jaar volledig duurzaam gebeuren.

Glastuinbouw Nederland wil die doelstelling voor haar sector al in 2040 realiseren. Om die doelen volledig met elektriciteit te bereiken, lijkt schier onmogelijk, gezien de problemen met de congestie op het elektranet en het langdradige proces om tot verzwaring van dat net te komen. De gemiddelde aardwarmtebron heeft een COP (coëfficiënt of performance) van tussen de 15 en 25. Dus voor iedere MWh elektra die je er in stopt komen er tussen de 15 en 25 MWh aan duurzame warmte uit. Een mooie multiplier!

Mede door die gunstige COP is geothermie een belangrijke optie voor de glastuinbouw. Glastuinbouw Nederland verwacht dat in 2040 een derde van alle warmte die in de kassen gebruikt wordt uit aardwarmte afkomstig is. Het betreft ongeveer 20 PJ aan warmte (omgerekend 632.000.000 aardgasequivalenten).

Circa 20 boringen per jaar nodig

Momenteel zijn er in Nederland 26 aardwarmtelocaties gericht op de glastuinbouw en die leverden in 2023 in totaal 6,7 PJ. Dan hebben we tot 2040 nog 13,3 PJ aan extra aardwarmte nodig. Dat komt overeen met ongeveer vijftig extra aardwarmtelocaties en dat betekent drie tot vier nieuwe locatie per jaar. Een locatie heeft, afhankelijk van de ondergrond, gemiddeld vier boringen/putten. Als we ook nog wat oude putten gaan vervangen, dan hebben we circa twintig boringen per jaar nodig. In 2023 werden er dertien boringen uitgevoerd. Er is dus nog extra werk te doen!

Volledig duurzame warmtevoorziening kan in 2040 bereikt zijn

Onlangs heeft Geothermie Nederland een plan opgesteld om samen met 23 bedrijven te gaan innoveren. Dat plan richt zich op het verder verhogen van de COP, combineren van diepe en ondiepe aardwarmte, betere putontwerpen gericht op nieuwe geologische lagen/gebieden, optimaler laten draaien van de bovengrondse warmtecentrales en informatie voor snelle en duidelijkere berekeningen die nodig zijn bij de vergunningverlening.

Samen met een planmatige aanpak van Glastuinbouw Nederland en de innovatiekracht van de geothermiesector moet het mogelijk zijn om de doelen in 2040 te bereiken. Dan hoeft de glastuinbouw in Nederland, zoals Klaas Knot dat wil, niet in de opheffingsuitverkoop, maar staan we door samenwerking weer volop in de duurzame spotlight!

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Radbouw Vorage
Radboud Vorage

Ondernemer Geothermie Nederland

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin