Doorgaan naar artikel

Knot zet tuinbouwsector op de tocht

De Nederlandsche Bank is een instituut waar iedereen respect voor heeft.

Het controleert onze banken en geeft advies aan de regering. De directeur Klaas Knot, een man met een lange staat van dienst, beweert nu dat we afscheid moeten nemen van sectoren die onder de werkelijke kostprijs produceren, zoals de tuinbouw. De heer Knot is geen domme man, hij bedoelt hier dus iets mee. De ‘subsidie’ op gas, die eigenlijk een ander tarief van milieubelasting is, omdat onze consumenten zó belachelijk veel milieubelasting betalen dat onze gasprijs de hoogste van Europa is, wendt hij aan om iedereen te doen denken dat de tuinbouw eigenlijk onrendabel is. Dat klopt al niet. Maar erger nog is de gedachte erachter, dat wij een land moeten zijn met alleen hoge inkomens en hoog opgeleide mensen.

Onze kassenbouwers, zaadveredelaars en handelsbedrijven heersen over de wereld

Klaas Knot is een globalist, maar dan een die de wereld niet kent. Ik kwam er ook pas achter hoezeer men opkijkt tegen onze tuinbouw, toen ik twaalf jaar geleden in het buitenland ging werken. Onze kassenbouwers, zaadveredelaars en handelsbedrijven heersen over de wereld. De kennis die zij hebben, komt voort uit de praktijk in eigen land. Alle innovaties worden uitgeprobeerd in onze eigen tuinbouw.

Een gevoelige snaar geraakt

Ook wil de heer Knot € 17 miljard bezuinigen, omdat onze economie toch niet zo geweldig draait, dit in tegenstelling tot wat regelmatig beweerd werd. We hebben immers een historisch laag werkeloosheidscijfer. Wat dan weer niet vermeld wordt, is dat er meer dan een miljoen arbeidsongeschikten zijn. Opgeteld bij het vergrijzen van onze bevolking is het dus niet vreemd dat er met arbeidsmigranten gewerkt moet worden. Deze migranten werken allemaal. Je zou de sector kunnen stimuleren zelf voor huisvesting te zorgen, een taak waar onze overheid niet toe in staat blijkt. De conclusie is dat de heer Knot met zijn uitspraken een gevoelige snaar raakt. Dat hij dit later terugneemt, verandert daar niets aan. Een mooie sector wordt op de tocht gezet op weg naar een toekomst in de grijze middenmoot.

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Kees Kranenburg

is consultant Delphy. Bezoekt bedrijven in Kazachstan.

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin