Doorgaan naar artikel

ICT-bedrijven trekken aan platform voor marktdata

Image

GreenlinQdata is op zoek naar partners in de groente-en-fruitketen om een dataplatform te bouwen dat het makkelijker maakt om productiedata en marktdata in de keten uit te wisselen. Voor dit idee won het databedrijf uit Bleiswijk samen met VAA ICT Consultancy onlangs de Green Innovation Boost.

De bedoeling van het platform is een opener kennisuitwisseling tussen ketenpartijen en eventueel ook met de eindconsument. Kern van hert prijswinnend idee is dat tuinders een enorme hoop data (moeten) verzamelen. Die gegevens zijn doorgaans voor de vaste klanten wel goed beschikbaar. Maar als een keer een nieuwe afnemer informatie wil hebben, dan gaat dat allemaal veel moeizamer.

Waar het o neerkomt is dat een teler met één druk op de knop een deel van zijn teeltregistratie openbaar kan maken aan een of meer geselecteerde deelnemers aan het platform. Ook zouden gegevens omtrent productiewijze en herkomst van producten voor een deel volledig openbaar kunnen worden voor de koper van dat product.

“De informatie-uitwisseling tussen de schakels in de keten gebeurt nu soms nog op een houtje-touwtje manier”, stelt Peter Laan van GreenlinQdata. “De behoefte aan een generiek platform voor heel de keten is niet van vandaag of gisteren. Maar nu Greenport Holland ons die Green Innovation Boost heeft gegeven hoop ik dat wij met geïnteresseerde partners eindelijk echt stappen kunnen gaan zetten om zo’n platform te realiseren.”

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin