Doorgaan naar artikel

Hutten: dwing supers 20% klasse 2 groente te kopen

De gesprekken die minister Carola Schouten voert met supermarkten over verspilling moeten leiden tot inkoopafspraken. Dat zegt Bob Hutten, via cateraar Hutten Foods en de Verspillingsfabriek betrokken bij veel initiatieven tegen verspilling, zoals de recent opgerichte stichting ‘Samen tegen verspilling’ met onder meer Rabobank en Wageningen Universiteit.

Schouten voert overleg met retailorganisaties om verspilling terug te dringen. Hutten: “Ze zou afspraken met retailers moeten maken dat ze 20% verspilling meenemen, en dat ze dat ook aantoonbaar meenemen.”

Klasse 2 meer naar waarde schatten

Dat kan neerkomen op verkoop van meer klasse 2. En niks geen spotprijs voor klasse 2, omdat dit een ondermijning zou betekenen voor klasse 1. “Het is onzin dat klasse 2 minder geld zou opleveren. We moeten naar een revaluatie van de waardes van groente.”

Aandacht regioproduct zal afnemen

Hutten profileerde zich als spreker in vooral de landbouw als voorstander van telen naar marktvraag. Een opvallende mening heeft hij over de huidige tendens om vooral lokaal of regionaal in te kopen. Die aandacht voor regionaliteit zal weer overwaaien, denkt Hutten. “Dat boer Jan uit de buurt aardbeien teelt, wordt nu heel erg benadrukt, maar straks gaan we ons afvragen: “Wat is het proces dat hij heeft doorlopen?” Straks gaan we beseffen dat het niet verkeerd is wat we 100 kilometer verderop halen als substituut, omdat het beter is geproduceerd.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin