Hitteschade pruim: ‘Nog geen drama, wel wat loos’

30-07-2019 | Laatste update op 29-08 | |
Foto: Vidiphoto
Foto: Vidiphoto

Pruimentelers hebben in volle oogst de nodige schade van de zonnebrand van vorige week.

“Ik wil het nog geen drama noemen voor mij of voor de hele sector, maar er is wel wat loos.” Zo vat pruimenteler Frederik Bunt uit Slijk-Ewijk de toestand op zijn percelen en voor de fruitteelt nu samen. Op sommige van zijn percelen met bepaalde rassen loopt de schade wel op tot 50% van de vruchten die door de hitte moeten worden weggegooid. De totale schade over al zijn percelen en alle rassen schat hij in op 10 tot 30%.

Beeld wisselt per locatie

“We hebben vorige week temperaturen gemeten van 42 graden in de schaduw. Dat zijn omstandigheden die we nog nooit hebben meegemaakt. Ik heb in mijn pruimen ook nog nooit zulke zonnebrandschade gehad. Maar zoals gezegd, het beeld wisselt erg per perceel, per grondsoort en per ras.”

Lees verder onder de foto.

Frederik Bunt toont de zonnebrand op zijn zwaarst getroffen ras: wel 50% van de vruchten zijn onverkoopbaar. - Foto: Vidiphoto

Frederik Bunt toont de zonnebrand op zijn zwaarst getroffen ras: wel 50% van de vruchten zijn onverkoopbaar. – Foto: Vidiphoto

Franse wijnpruim zwaarst aangedaan

Het zwaarst getroffen ras is de Franse wijnpruim Monsieur Hatîf. Een ras dat al 100 jaar zonder problemen in Nederland wordt geteeld. De aangetaste vruchten moeten worden verwijderd, omdat ze anders de andere pruimen aantasten. “We zijn dit ras nu ook aan het oogsten, dus dat kan in een ronde door. Maar het dunnen van de andere rassen, daarvoor moeten we een extra ronde doen. Ik hoop dat we daar deze week aan toe komen.”

Suzuki-fruitvlieg op de loer

Een extra gevaar is dat de aangetaste vruchten de suzuki-fruitvlieg aantrekken. “Het is nu droog en warm, wat niet de favoriete omstandigheden zijn voor de vlieg. Maar voordat er weer vochtiger weer aankomt later in de week moeten we alles wel goed hebben opgeruimd.”

Niet verzekerd, wel verzekerbaar?

Verzekerd tegen deze schade is Bunt zelf niet. Of dat wel een mogelijkheid is om in de toekomst het risico op dit soort hitteschade af te dekken, dat zal vanavond 30 juli een van de onderwerpen zijn op het crisisberaad dat op initiatief van de NFO en de fruitveilingen wordt gehouden. “We willen daar per gewas en per gebied een eerlijk beeld vormen van de schade en wat eventuele vervolgstappen kunnen zijn om de getroffen telers te helpen en om herhaling te voorkomen”, aldus Bunt, die als voorzitter van de vakgroep steenfruit en zachtfruit van de NFO ook op dat beraad aanwezig zal zijn.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Meer over


Beheer