Groentetelers wachten op soepeler steunpakket corona

08-06-2020 | Laatste update op 31-08 | |
Horecalevering komt weer op gang, zoals bij Van Gelder Groente en Fruit in Ridderkerk. - Foto: Dennis Wisse.
Horecalevering komt weer op gang, zoals bij Van Gelder Groente en Fruit in Ridderkerk. - Foto: Dennis Wisse.

Een versoepeling van de criteria voor het corona-steunpakket aan tuinders lijkt aanstaande. Onduidelijk is of veel telers profiteren.

De tuinbouw wacht maandag 8 juni nog steeds op een versoepeling van de Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw, het steunpakket in de coronacrisis. De versoepeling is aangekondigd, maar nog niet doorgevoerd, vanwege een Brusselse toets.

60% eis

Eén van de versoepelingen zou de horeca-eis zijn. De eis wordt losgelaten dat afnemers van telers voor 75% aan horeca leveren. Dat lijkt voor telers een uitkomst. Als het blijft bij een verlaging van de eis naar 60%, dan is de doelgroep telers voor deze regeling nog steeds klein. Dat blijkt uit een rondgang in de sector. Eén van de afzetorganisaties zegt: “We willen eerst de officiële berichtgeving afwachten rondom de aangekondigde versoepeling. Dan maken wij definitief de balans op. Ik weet wel dat het aantonen dat een teler van ons aan meer dan 75/60% aan de foodservice heeft geleverd een zeer lastige blijft. Als deze voorwaarde blijft staan, komen vanuit de voedingstuinbouw daarvoor maar een paar telers in aanmerking.”

Ook Jaap Bond, voorzitter van het crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw, heeft die kritische geluiden gehoord voor gangbare telers, zoals komkommertelers. “Andere groepen komen mogelijk wel in aanmerking door de aanpassing.”

Versoepeling

De geplande aanpassingen van de criteria gaan breder dan de horeca-eis. Het totaalpakket maakt misschien een bredere versoepeling mogelijk. Eén versoepeling was al ingevoerd. In de huidige regeling staat dat telers een 30% omzetschade moeten hebben geleden óf een 30% brutowinstdaling. Voor bedrijven die hebben uitgebreid is het criterium omzetschade te beperkend en is brutowinst toegevoegd.

Voor een teler kan toegang tot het steunpakket veel verschil maken. Van elke € 100 omzetschade kan een vergoeding van € 49 uit het fonds komen. Dat is het geval als het bedrijf aan alle criteria voldoet én de steunregeling niet is overtekend. Door het herstel van de bomen- en tuinplantensector wordt uit deze hoek momenteel minder schade geleden. Voor de bollensector is de schade pas vanaf volgende maand op te maken. Of het bedrag van € 600 daardoor wel wordt overtekend, is op dit moment onduidelijk.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer