Doorgaan naar artikel

Brede weersverzekering geen model voor coronasteun

Bij de zoektocht naar een toekomstige gerichtere coronasteun keken onderzoekers naar de brede weersverzekering. Het model is onhaalbaar.

Het bureau SEO Economisch Onderzoek onderzocht mogelijke toekomstige manieren om risico’s op pandemieën af te dekken. De brede weersverzekering was één model. Het is een algemeen erkende en toegepaste regeling om weersrisico’s af te dekken, stellen de onderzoekers.

De brede weersverzekering dekt risico’s af op grote schade door regen, droogte, (nacht)vorst, sneeuw, ijzel, storm, hagel en brand door blikseminslag. De premie voor de brede weersverzekering is afhankelijk van het te verzekeren bedrag per hectare en per gewas. Dit bedrag kunnen landbouwbedrijven zelf kiezen, maar moet vallen binnen de kaders. Er geldt een eigen risico van 30 procent op de geleden financiële schade.

Bedrijven in de open teelt krijgen een subsidie voor maximaal 63,7 procent van de kosten van hun verzekeringspremie. Voor deze subsidie is € 17,5 miljoen beschikbaar in 2022. De verzekering wordt aangeboden door verzekeraars, die voor de aangeboden verzekering goedkeuring moeten krijgen van RvO.

Kabinet houdt maatschappij open

Het kabinet ziet echter meerdere potentiële struikelblokken voor zo’n verzekering voor coronasteun. Doordat de verzekerde risico’s met elkaar samen hangen, zou een zeer groot aantal schadeclaims afgehandeld moeten worden door een uitvoerder.

Mocht het coronavirus toch weer opleven, dan wil het kabinet de samenleving zoveel mogelijk openhouden en is de inzet primair gericht op preventie. Ook heeft het kabinet aangegeven dat bij volledige en langdurige sluiting sprake zal zijn van meer gerichte en bij voorkeur sectorale steun. Daarvoor kan het kabinet ook leren van de maatregelen voor bedrijven in de energiecrisis.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin