Doorgaan naar artikel

Greenport peilt strategische kennis telers

Robtisering en de bijbehorende kapitaalintensivering en instap van investeerders. Levert dat nieuwe kennisvraag op?  - Foto: Octinion

Robtisering en de bijbehorende kapitaalintensivering en instap van investeerders. Levert dat nieuwe kennisvraag op? - Foto: Octinion

Greenport Nederland onderzoekt de toekomstgerichte kennisbehoefte in de tuinbouwketen. Hebben telers voldoende informatie voor het uitstippelen van een strategie?

Hoe voelen tuinbouwondernemers de impact van grote internationale ontwikkelingen? Wat weten ze of willen ze weten van digitalisering en robotisering, van de toename van investeringskapitaal in de tuinbouw, van ontwikkeling van protectionisme versus vrijhandel of van veranderende consumentenvoorkeuren en productievoorwaarden door crises in klimaat en gezondheid, maar ook door opkomst van e-commerce?

Dat zijn allemaal zaken die veelvuldig op de agenda staan van de overlegtafel Internationalisering van Greenport Nederland. Dat is een van de zeven tafels die zijn voortgekomen uit het twee jaar geleden door overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen gesloten Tuinbouwakkoord. Maar staan ze ook op de agenda bij de individuele ondernemer?

Buiten de dagelijkse werksfeer

Die vragen zijn vervat in een onderzoek dat Wageningen UR en de universiteiten van Delft, Leiden, Rotterdam nu uitvoeren onder tuinbouwondernemers. “Het gaat om zaken die zich voor een flink deel afspelen buiten de dagelijkse werksfeer van de meeste telers”, vat Peter Ravensbergen van Wageningen UR samen. Maar uit eerder onderzoek naar toekomstscenario’s voor de gehele tuinbouwsector is wel gebleken dat dat niet betekent dat men er schouderophalend aan voorbij gaat.

Meedoen met enquête

“Waar we met de enquête onder zoveel mogelijk telers proberen achter te komen is of er vooral behoefte is aan praktische of strategische informatie”, zegt Ravensbergen. Ook peilt het onderzoek of die informatie meer algemeen moet zijn of dat de ondernemer, samen met onderzoekers, juist meer de diepte in wil over vragen als ‘Met welke producten maak ik op welke markten de beste kansen?’

Vooruitkijken in plaats van terug

Kennisverzameling en -uitwisseling in de tuinbouw gebeurt nu veelal op grond van wat er al is, vat Ravensbergen samen. Cijfers van Agrimatie kijken terug, investeringsplannen en afzetplannen worden gemaakt op basis van resultaten uit het verleden. Het al aangehaalde scenario-onderzoek van Greenport Nederland is een voorbeeld van vooruitkijken en nadenken over Plan B als Plan A wordt gedwarsboomd, door bijvoorbeeld een pandemie. Ook de toekomstvisies van Rabobank zijn daar volgens Ravensbergen een goed voorbeeld van.

Toekomststrategie

Maar hebben telers wel genoeg toegang tot alle mogelijk relevante informatie, die ze nodig hebben om voor zichzelf een toekomststrategie uit te stippelen? Die informatie is versnipperd en niet zomaar vindbaar op de platforms en in de media, die telers tot op heden gebruiken om zich te informeren. Of en wat de tuinbouwsector daar actief aan kan en wil verbeteren, daarover wil Greenport Nederland, mede op basis van deze enquête, snel naar buiten komen, aldus Ravensbergen. Hij verwacht dat dat kort na de zomer zal gebeuren.

Beheer
WP Admin