Doorgaan naar artikel

‘Glastuinder verdient steun voor CO2-reductie’

Foto: Joep van der Pal

Foto: Joep van der Pal

LTO Glaskracht-voorzitter Sjaak van der Tak gaat voor volledige compensatie van de kosten die telers maken voor CO2-reductie, zoals neergelegd in het dinsdag 10 juli gepresenteerde Klimaatakkoord.

In de dinsdag gepresenteerde hoofdlijnen van het Klimaatakkoord zijn de door de glastuinbouw ingediende voorstellen bijna onverkort opgenomen. In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen in Nederland zijn gehalveerd en in 2040 kan de sector fossielvrij zijn.

De doelstellingen in het Klimaatakkoord noemt Glaskracht-voorzitter Sjaak van der Tak 'uitdagend maar realistisch'. - Foto: Joep van der Pal

De doelstellingen in het Klimaatakkoord noemt Glaskracht-voorzitter Sjaak van der Tak ‘uitdagend maar realistisch’. – Foto: Joep van der Pal

“Uitdagend, maar zeker realistisch”, noemt Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Glaskracht Nederland, de hoofdlijnen. Maar de echte onderhandelingen over financiën, fiscaliteit en de uitvoering zullen na de zomer plaatsvinden. “Voor ons zijn dé hete hangijzers in deze discussie de financierbaarheid, de tarieven en de energiebelasting. LTO Glaskracht gaat net als bij huishoudens voor volledige compensatie van de opgelegde kosten”, aldus Van der Tak in een eerste reactie.

Naar 50 aardwarmtebronnen

De uitdagingen liggen voor de glastuinbouw bij de uitvoering van het akkoord in de komende decennia op verschillende terreinen. Een uitbreiding van 17 naar 50 aardwarmtebronnen, de aanleg van warmtenetten voor rest- en aardwarmte, voldoende externe CO2, jaarlijkse nieuwbouw van 300 hectare energiezuinige kassen, een gestructureerde gebiedsaanpak in alle glastuinbouwregio’s, een koplopersaanpak voor innovators en intensivering van het programma Kas als Energiebron.

Gerichte steun overheid voor warmtenetten

Om de gedrevenheid van de glastuinbouw verder vooruit te krijgen, is het behoud van de huidige stimuleringskaders én gerichte inzet en ondersteuning van de rijksoverheid voor warmtenetten en CO2-afvang noodzakelijk, stelt Van der Tak.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin