Doorgaan naar artikel

Geen impuls herstructurering glas

Image

Het rijk kan geen rol spelen in de herstructurering van glas in tuinbouwgebieden, ook niet via garanties, zoals de VVD voorstelde.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de glastuinbouw geen financiële ondersteuning van het Rijk hoeft te verwachten. In november vroeg de VVD Dijksma te kijken of er steun is in de vorm van garanties mogelijk is voor gebiedsherstructurering, via de garantieregeling landbouw. Dat zou dan niet om extra geld gaan, maar om garanties op aankopen van grond door bijvoorbeeld de Rabobank.

In haar brief aan de Tweede Kamer is Dijksma echter duidelijk. Het kabinet zet zich in voor een versterking van de marktpositie van de glastuinbouw, maar de sector moet zelf stappen zetten in herstructurering. De rol van de provincies verschilt sterk in Nederland door een eigen aanpak. Het bedrijfsleven heeft diverse initiatieven en regelingen ten behoeve van de modernisering van het teeltareaal in de provincies geïnventariseerd. Hieruit blijkt dat er veel gebeurt in de regio’s. Betrokken partijen constateren echter dat een nieuwe impuls nodig is. Voor het op gang brengen van ruimtelijke herstructurering is investeringsbereidheid en – capaciteit van individuele ondernemers nodig, schrijft Dijksma.

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin