Doorgaan naar artikel

Nieuw instrument herstructurering glasgebied

Gemeente Westland werkt aan nieuw beleid, zodat herstructurering van glastuinbouwgebieden op gang komt.

Juist door het mogelijk te maken niet-glastuinbouwfuncties te intensiveren of uit te breiden, kan een glasgebied worden versterkt via compensatie. Zo’n uitbreiding zou dan alleen mogelijk zijn als elders functies verdwijnen of de kwaliteit van het gebied wordt versterkt.

Ook wordt het eenvoudiger om ruimtelijke obstakels bij herstructurering van glastuinbouwbedrijven te verplaatsen. Dat kan door het recht op herplaatsing van deze obstakels op een aanvaardbare locatie.

Glastuinbouwgebieden kunnen worden versterkt met een nieuw instrument. - Foto: Aerovideostock/Hollandse Hoogte

Glastuinbouwgebieden kunnen worden versterkt met een nieuw instrument. – Foto: Aerovideostock/Hollandse Hoogte

Bevorderen herstructurering glastuinbouw

Het mes snijdt zodoende aan twee kanten, schrijft de gemeente. “Er ontstaat perspectief voor de niet-tuinbouwfuncties én de herstructurering van de glastuinbouw wordt hiermee bevorderd.”

Het college van burgemeester en wethouders heeft de verordening aangenomen, waardoor de gemeenteraad zich over het instrument kan uitspreken. Als uit de compensatie inkomsten ontstaan voor de gemeente, door bijvoorbeeld verkoop van gemeentelijk compensatiegrond, komt dat geld in een reserve gebiedssamenwerking.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin