Doorgaan naar artikel

Gelderland legaliseert wonen bedrijfswoning

Archieffoto bedrijfswoning. Foto: Misset

Archieffoto bedrijfswoning. Foto: Misset

Gelderland geeft tuinderswoningen een andere bestemming waardoor vernieuwing van glasgebied niet wordt geremd.

De provincie kiest ervoor wonen toe te staan in bestaande woningen die voorheen tot een tuinbouwbedrijf behoorden. Deze woningen mogen de vernieuwing van het glasgebied door herverkaveling en nieuwbouw echter niet verstoren. Gelderland kiest daarom voor de bestemming voormalig-agrarische bedrijfswoning. Dat is hetzelfde als een plattelandswoning, waar ook recent in Sexbierum (Friesland) toestemming voor werd gegeven.

Tussenvorm

Deze tussenvorm is ingevoerd omdat de huizen niet zomaar een burgerwoonbestemming kunnen krijgen. Dan zouden omliggende bedrijven aan strengere eisen moeten voldoen. Zo mag een voormalig agarische bedrijfsowning 10 meter afstaan van een kasgevel.

Aan de bestemmingswijziging zitten ook voorwaarden. Zo moet grond van de vaak diepe tuinen van bedrijfswoningen beschikbaar blijven voor herverkaveling en nieuwbouw van kassen. In het Zuid-Hollandse Westland kiest de gemeente niet voor deze vorm van legaliseren. Daar is de puzzel van herverkaveling en vernieuwing veel lastiger. Die gemeente heeft ook instrumenten om bedrijfswoningverplaatsing te stimuleren.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin