Westlandse Broekpolder gaat op de schop

18-11-2020 | Laatste update op 17-08 | |
Wonen en werken combineren in Westlands kassengebied Broekpolder vergt een nieuw totaalplan. - foto: Ton van der Scheer
Wonen en werken combineren in Westlands kassengebied Broekpolder vergt een nieuw totaalplan. - foto: Ton van der Scheer

De grootste herstructurering van een Westlandse polder is officieel van start. Maar de planmakerij duurt nog drie jaar.

Met het ondertekenen vaan een convenant door de Coöperatie Broekpolder 2040, de gemeente Westland, de Provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap van Delfland is de herstructurering van de Broekpolder officieel gestart. In dit convenant zijn meerjarige afspraken tussen de grondeigenaren in de polder en de overheden geregeld over samenwerking, planvorming, planontwikkeling en ondersteuning.

Broekpolder blijft tuinbouwgebied

“In het convenant is de samenwerking tussen de bewoners, bedrijven en overheden goed geregeld”, zegt Erik Persoon, voorzitter van de coöperatie, die aangeeft dat het wel een tuinbouwgebied blijft. “De gemeente, provincie en hoogheemraadschap nemen de bedrijven en bewoners nu serieus, om samen vast te stellen hoe we het gebied opnieuw kunnen indelen. En ook hoe we gezamenlijk de verduurzaming van de polder doen, want samen gaat dat een stuk makkelijker en beter.” De aanpak past in de nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari 2022 in werking moet treden.

In het convenant is de samenwerking tussen de bewoners, bedrijven en overheden goed geregeld

Erik Persoon, voorzitter van de Coöperatie Broekpolder 2040

Balans

De samenwerking tussen de overheden en de coöperatie heeft als doel het ontwikkelen en herstructureren van de Broekpolder tot een gebied waarin er een goede balans is tussen wonen en werken, bedrijven continuïteitsperspectief hebben en bewoners kunnen genieten van hun leefomgeving. Alle eigenaren binnen de polder kunnen lid worden van de coöperatie en meedenken over de ontwikkeling van de polder.

Plannen uitwerken

De omvang van de klus wordt weerspiegeld door het tijdpad. Over drie jaar moet er een totaalplan voor het gebied worden gepresenteerd. Persoon: “In verschillende themagroepen, zoals voor water en energie, worden deelplannen uitgewerkt. Water wordt steeds belangrijker voor tuinbouw en recreatie. Hoe gaan we daar mee om? En bij energie gaat het om hoe pakken we het aan om van fossiele brandstof af te gaan.”

Tuinbouwgebied

De Broekpolder is een belangrijk tuinbouwgebied in het Westland. De polder is begrensd door de dorpen Wateringen, Kwintsheul en Honselersdijk en de Bloemenroute N222. Broekpolder is een gebied van 600 hectare, voornamelijk bestemd voor en gevuld met kassen. Daarnaast biedt de polder huisvesting aan 400 gezinnen. De polder heeft grote kansen om een toekomstbestendig en duurzaam glastuinbouwgebied te worden. Daarvoor moet er in de polder tussen nu en 2040 wel het nodige veranderen.

Stijger
Harry Stijger freelance redacteur
Meer over


Beheer