Doorgaan naar artikel

Gasprijs onder druk

Image premium

Op 9 augustus gaf de FED in de Verenigde Staten het unieke signaal af dat de rente de komende twee jaar op het ongekend lage huidige peil zal blijven.

Neerwaartse druk
Deze maatregel lijkt voorlopig effect te sorteren; het zorgde voor het eerste herstel op de beurzen na twaalf dagen daling. Hoe bestendig deze stijging blijkt te zijn valt nog te bezien; de scherpe stijging zou ook heel goed een gevolg van ‘koopjesjagers’ kunnen zijn, die dit moment aangrijpen om goedkope aandelen op te pikken.

De olie volgde de voorbije twee weken deze trend, en werd dus ook vooral beïnvloed door macro-economische gebeurtenissen. Slechte en tegenstrijdige cijfers – vooral in de VS – zorgen voor onzekerheid, en oefenen neerwaartse druk uit op de olieprijs. Het afwaarderen van de kredietwaardigheid van de VS door S&P had maar beperkt invloed, dit was al voorzien en dus al grotendeels in de prijs verwerkt. Ook het Amerikaanse akkoord over de verhoging van het schuldenplafond had geen groot effect; de vreugde over het bereiken van het akkoord werd snel getemperd door het besef dat het de structurele problemen niet aanpakt.

En dus blijven de beurzen – en daarmee de olieprijs – onder druk staan door zorgen over de macro-economische toestand: de zich verspreidende crisis in Euroland, de situatie in de VS, de stijgende Chinese inflatie en zorgen over het vraagpeil nadat de voorraden de afgelopen weken zijn opgelopen als gevolg van een afnemende vraag.

Gasprijs volgt oliemarkt
De gasprijzen op de lange termijn volgen in grote lijnen de bewegingen op de oliemarkt. Ook hier zien we het terugveren van de prijs gedurende de laatste handelsdagen na een serieuze daling gedurende de laatste twee weken.

Wel zien we dat bewegingen van de gasprijs wat gedempt zijn ten opzichte van de schommelingen van de olieprijs. Bovendien spelen op de gasmarkt nog andere invloeden. De vraag-aanbod situatie is op dit moment zo ‘gezond’ (stabiel aanbod bij relatief lage vraag) dat de gasprijs ook daardoor behoorlijk onder druk staat. Ook het milde weer de laatste weken zorgt voor een lage gasvraag, en bijbehorende lagere prijs.

De verwachting is dat LNG dit najaar weer een belangrijkere rol gaat spelen, aangezien spotgas (de prijs waartegen LNG gebruikelijk verhandeld wordt) op dit moment lager staat dan de oliegeïndexeerde prijzen die voor pijplijngas gelden. Dit zou een stijging van de import van LNG, en een daling van de hoeveelheid gas die via de Nordstream-leiding ons land binnenkomt tot gevolg kunnen hebben.

Elektriciteitsprijs lange termijn daalt
De elektriciteitsprijzen op langere termijn worden als altijd sterk beïnvloed door de bewegingen van de grondstoffenprijzen. Aangezien die voor zowel olie en gas, maar ook voor steenkool, dalende zijn, wordt de elektriciteitsprijs mee naar beneden genomen.

De prijzen voor 2012 en 2013 staan dan ook onder druk, gezien de trends op de grondstoffenmarkten. Ook de risicopremies die op de dit moment op de korte termijn prijzen zitten zorgen voor neerwaartse druk op de termijnprijzen. Dit wordt overigens enigszins gecompenseerd door het wegvallen van de Duitse kerncentrales na de Atomausstieg. Dit laatste heeft juist een opstuwend effect op de prijs.

Elektriciteitsprijs korte termijn vertoont daling
Ook de elektriciteitsprijzen op korte termijn volgen het patroon dat we op de hele markt zien en vertonen een daling gedurende de laatste twee weken. De productie is de voorbije weken – door veel wind – hoog geweest, terwijl tegelijkertijd het milde weer voor een relatief lage vraag zorgt. Beide effecten stuwen de prijzen naar beneden.

Wel zagen we begin deze week een korte opleving van de spotprijs door het tijdelijk afschakelen van één van de Duitse kerncentrales van E.ON gedurende het weekend. Toen deze storing niet ernstig bleek en de centrale maandag weer online kwam, hervatten de prijzen hun dalende trendbeweging.

Bron: Powerhouse

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin