Doorgaan naar artikel

FresQ: omzet daalt 7,6 procent

Telerscoöperatie FresQ heeft het jaar 2011 afgesloten met een bemiddelingsomzet van ruim 457 miljoen euro. Dat is 7,6 procent lager dan in 2010, deels het gevolg van de Ehec-crisis.

De ledenomzet daalde met 8,6 procent tot 442 miljoen euro. Het araal groeide in 2011 met  15 hectare, bijna 2 procent. The Greenery maakte in april ook al een 13 procent lagere omzet bekend, ook door Ehec en een lagere productie per vierkante meter.

Het resultaat na belastingen van FresQ was wel beter dan in 2010 met 976.000 euro tegen 624.000 euro in vergelijking tot 2010. De omzet van FresQ over 2011 werd gerealiseerd door 79 leden die samen over een areaal van 770 hectare aan glasgroenten beschikten. Per 1 januari is het aantal leden verdubbeld door de toetreding van een grote groep telers afkomstig van Coforta. Het areaal waarvoor de afzet wordt verzorgd neemt daarmee toe tot circa 1400 hectare. Het aantal leden is nu 155. De uitbreiding van de bemiddelingsactiviteiten betekent ook dat het personeelsbestand van de organisatie groeit. In 2011 had FresQ 18,7 fte gemiddeld aan personeelsleden in dienst. Eind 2012 verwacht de telerscoöperatie uit te komen tussen 26 en 27 fte.

FresQ voerde recent een organisatiewijziging door. De afdelingen vallen voortaan onder een directieteam van drie mensen en dus niet meer direct onder de algemeen directeur.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin