Doorgaan naar artikel

Curator: tijd om punt te zetten achter Fresq-zaak

De afwikkeling van het faillissement van Fresq is na vijf jaar nog niet in zicht door verschil van inzicht.

De telersvereniging Fresq ging in 2017 failliet en curator Henri Bentfort van Valkenburg van DVDW Advocaten uit Den Haag wil tot een einde komen van de afwikkeling. Het faillissement is echter buitengewoon ingewikkeld door een terugvordering van Europese GMO-subsidies. De claim van het ministerie van Economische Zaken van ruim € 52 miljoen ten onrechte uitgekeerde GMO-gelden is daar het gevolg van.

Ondertussen is Nederland met de EU is gesprek over waar de rekening wordt neergelegd voor het niet terug te vorderen bedrag. Mogelijk wordt de invorderingstermijn verlengd.

In de afwikkeling van het faillissement is deze week in het twaalfde verslag wederom geen vooruitgang gemeld. De curator wil de discussie afwikkelen met FresQ-lid Kaaij Brothers over de overdracht van het distributiecentrum in De Lier, schrijft hij. Dat is met GMO-steun gebouwd. Tomatenbedrijf Redstar zal dat mogelijk terugkopen.

Geschil over aansprakelijkheid

Met name op een ander punt loopt het spaak. De curator heeft Kaaij Brothers aansprakelijk gesteld voor de problemen met GMO bij FresQ, iets wat Kaaij Brothers stellig afwijst. Curator Bentfort van Valkenburg: “In zo’n situatie heb je een geschil en dan kun je dat door een rechter laten beslechten of dit traject voorkomen door afspraken te maken. Ik zou dat in één keer willen doen, dus over beide zaken afspraken maken in één keer.”

Vooralsnog zegt de curator niet de gang naar de rechter te verkiezen. Wat dan de precieze vervolgstappen zijn, wil hij in deze fase niet zeggen. Ook zegt hij niet te weten of ontwikkelingen in een andere strafrechtelijke procedure nog een rol van betekenis spelen voor deze afwikkeling. Kaaij Brothers laat bij monde van een Redstar-woordvoerder weten dat de faillissementszaak inderdaad nog niet is afgewikkeld.

Nadat de curator de aansprakelijkheid voor het eerst meldde, liet Redstar deze claim toetsen bij de Insolad, de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten. Die toetsingscommissie ziet geen bezwaar in een feitelijke benoeming van het verschil van inzicht over de aansprakelijkheid. De curator meldt dan ook nu dat Kaaij Brothers de aansprakelijkheid afwijst.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin