Doorgaan naar artikel

Nederland wil naar Europees Hof om FresQ-gelden

FresQ was een grote speler in levering van paprika en tomaat. - Foto: Peter Visser.

FresQ was een grote speler in levering van paprika en tomaat. - Foto: Peter Visser.

Nederland wil naar het Europese Hof als de Europese Commissie teveel betaalde GMO-subsidies terugvordert.

Nederland voelt zich in haar recht staan in de afwikkeling van de FresQ-subsidiezaak van tien jaar geleden. Door het latere faillissement van FresQ (2017) is de teveel betaalde GMO-subsidie van € 52 miljoen niet terug te vorderen. Dat geld werd terug gevorderd omdat FresQ niet voldeed aan de subsidievoorwaarden, waardoor een fraudezaak werd gestart.

Oordeel overlaten aan rechter

Nederland is van mening dat de Europese Commissie procedures kent om bij faillissement het niet-geïncasseerde bedrag ten laste van het EU-fonds te brengen. Nederland heeft er alles aan gedaan om het bedrag terug te vorderen, schrijft Henk Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), in antwoorden op Kamervragen.

Als de Europese Commissie anders besluit, zal Nederland dat besluit voorleggen aan het Europese Hof. “Uiteindelijk is het aan de rechter om daar een oordeel over te geven”, schrijft Staghouwer.

Uitstel mogelijk

Er is geen sprake van een weigering om het bedrag terug te storten, stelt de minister. Het bedrag kan vanwege het faillissement van FresQ niet binnen acht jaar worden teruggevorderd. Dat is een termijn die in de regelgeving staat. De discussie met de Europese Commissie gaat nu over de vraag of verlenging van de termijn van acht jaar mogelijk is. Als die verlenging uitblijft, resteert de vraag wie de rekening gaat betalen.

Als er een verlenging komt van de termijn, is de vraag hoe Nederland dan alsnog het geld kan terugvorderen. Over de afwikkeling van het faillissement schrijft Staghouwer niet, wel over de lopende strafzaak tegen ‘oud-bestuurders van FresQ’.

Lees alle artikelen van Groenten&Fruit over FresQ

Beheer
WP Admin