Doorgaan naar artikel

EU wijst Israël op zwaktes toezicht ToBRFV en Xylella

Onderzoek naar ToBRFV. Een Europese auditcommissie heeft Israël bezocht om het systeem van controles voor de uitvoer van planten en plantaardige producten naar de EU te controleren.  - Foto: Groen Agro Control

Onderzoek naar ToBRFV. Een Europese auditcommissie heeft Israël bezocht om het systeem van controles voor de uitvoer van planten en plantaardige producten naar de EU te controleren. - Foto: Groen Agro Control

In het toezicht op export naar de Europese Unie moet Israël verbeteringen aanbrengen op gebied van de gevreesde bacterie Xylella en het virus TobBRFV.

Dat blijkt uit een verslag van een Europese auditcommissie na een bezoek aan Israël. Het doel van de audit was het beoordelen van het systeem van officiële fytosanitaire controles voor de uitvoer van planten en plantaardige producten naar de EU. Beide q-organismen ToBRFV en Xylella zijn een grote dreiging voor Nederlandse telers, al is ToBRFV al ruimschoots aanwezig op Nederlandse teeltbedrijven.

Met name over Xylella zijn flinke zorgen. Het probleem lijkt veel groter dan gedacht. In Israël is nu een gebied van 150.000 hectare afgebakend vanwege Xylella. Dat is een vervoudiging na een inventarisatie eind vorig jaar.

Daar komt bij dat het landelijk toezicht tekort schiet. Dat toezicht is uitsluitend gericht op landbouwgebieden en houdt rekening met te weinig waardplanten waarop de bacterie kan voorkomen. De Israëlische fytosanitaire dienst kreeg opdracht een verbeterplan door te voeren om risico’s op insleep in de EU te verminderen.

Toezicht onderzoek ToBRFV rammelt

Het tomatenvirus ToBRFV wordt regelmatig aangetroffen in tomaten en paprika (pepers) uit Israël. De controle van de maatregelen tegen dit virus toonde geen grote gebreken. Het toezicht in de keten van uitgangsmateriaal is voldoende. Wel vindt de auditcommissie dat Israël te weinig toezicht houdt op particuliere laboratoria die zaad en bladeren controleren op het tomatenvirus. Daarvoor is al een voldoende actieplan opgesteld, blijkt uit het auditrapport van de EU.

Lees ook: Nederland moet ToBRFV blijven uitroeien

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin