Dalende gas- en olieprijzen

01-12-2011 | |
Dalende gas- en olieprijzen

Op het moment van schrijven van deze analyse hebben net zes (waaronder de Amerikaanse Federal Reserve en de ECB) grote centrale banken aangekondigd dat zij gezamenlijk maatregelen nemen om de beschikbaarheid van liquide middelen in het financiële systeem te vergroten.

We kunnen dit zien als een directe maatregel om banken wereldwijd te steunen doordat die nu makkelijker (lees: goedkoper) dollars bij elkaar kunnen lenen.
De beurzen reageerden direct op dit nieuws. De AEX steeg onmiddellijk ruim 3% en deze trend zien we in heel Europa terug, met beursstijgingen tot 4%. De olie lift mee op dit sentiment en is inmiddels meer dan een procentpunt gestegen.
Dit is een voortzetting van de stijgingen die we sinds begin deze week zien, als reactie op de Frans/Duitse aankondiging dat ze op korte termijn strengere maatregelen voor Europese begrotingsdiscipline willen introduceren. Dit heeft blijkbaar het vertrouwen onder handelaren voldoende doen toenemen om een stijging van beurskoersen en commodityprijzen te veroorzaken.
Tot het einde van de vorige week zagen we juist een dalende olieprijs, voornamelijk gevoed door groeiende bezorgdheid over de Eurocrisis en de Europese – en daaraan gekoppeld de mondiale – economische groei. Of deze trend nu doorbroken is, is nog maar zeer de vraag. Veel zal afhangen van de Eurotop van 9 december, die door velen als D-day voor de Euro gezien.

Voortzetting dalende prijs
De gasprijzen vervolgden de voorbije veertien dagen de daling die daarvoor al was ingezet, en die werd besproken in de vorige analyse. De belangrijkste redenen die toen voor die daling opgevoerd werden gelden nog steeds. Dit betreft de mogelijke Europese recessie, een aanvoersituatie die steeds verruimt en volle voorraden in Europa en de Verenigde Staten.
De invloeden van deze factoren zagen we deze twee weken nog sterker hun invloed uitoefenen: zowel de termijn- als spotprijzen voor gas daalden aanzienlijk. De daling voor de cal-12 en cal-13 prijzen blijkt uit de grafiek en bedraagt voor beide jaren ongeveer een cent in de afgelopen tien dagen. De LEBA spotprijs verloor ook ruim een cent en noteert inmiddels onder de 23 cent per kubieke meter gas.
De jongste weersvoorspellingen zijn bovendien dat december wel eens minder koud zou kunnen worden dan enige weken geleden werd voorspeld. Toen werd door veel media een Syberische winter voorspeld. Als dat inderdaad mee blijkt te vallen zou dat de gasprijs verder onder druk kunnen zetten.

Lage spotprijzen
De elektriciteitsprijzen volgende de daling die alle commodities de afgelopen twee weken hebben laten zien. Zowel de peak- als de baseprijs verloren ongeveer € 3/MWh; dalingen van respectievelijk zo’n 5 en 6 procent. De macro-economische zorgen uitten zich dus ook in de stroomprijzen; dalende olie-, gas-, kolen- én CO2-prijzen misten hun uitwerking niet.
De spotprijzen zijn op dit moment eveneens opvallend laag voor de tijd van het jaar. Hieraan liggen drie belangrijke oorzaken ten grondslag. Allereerst is het relatief mild weer, met hoge temperaturen en veel productie van zonne-energie. Daarnaast werken ook hier met name de lage gasprijzen door in lagere kosten voor stroomopwek. Tot slot is er de laatste weken veel wind, wat net als de vele zonuren voor hoge stroomproductie zorgt.

Bron: Powerhouse

Gfactueel


Beheer