Doorgaan naar artikel

Cruciale fase voor toekomst glasgebied Deurne breekt aan

glastuinbouwgebied Deurne

Ontwikkeling van kassen in Deurne is nog altijd onzeker. Foto: Wick Natzijl

Of het glastuinbouwgebied Deurne er alsnog komt, moet binnenkort duidelijk worden. Er komen drie scenario’s op tafel.

Dat er kassen gebouwd worden in Deurne is nog altijd een mogelijkheid. Dat blijkt uit het Meerjarenperspectief van de provincie Noord-Brabant. De noodzaak is er ook. De glastuinbouw wil het concentratiegebied vooral voor bijvoorbeeld toekomstige verplaatsingen.

De provincie is eigenaar van de 170 hectare landbouwgrond in de gemeente Deurne. De boerderijen zijn 10 jaar geleden gekocht en gesloopt. De gronden worden momenteel kortdurend verpacht. De provincie heeft nog altijd de intentie om het glastuinbouwgebied voor circa 120 hectare te realiseren.

Grote onduidelijkheid is wel de status van het gebied. Ontwikkeling kan alleen als er duurzame warmte gevonden wordt. Uit het Meerjarenperspectief blijkt dat nog altijd verkennende gesprekken plaats vinden met potentiële kopers voor het glastuinbouwgebied. Daarnaast loopt er een initiatief van Energieport Peelland over het energievraagstuk.

Scenario’s met minder of geen kassen

Dit jaar zijn er drie scenario’s uitgewerkt: Het eerste scenario is het bestaande plan van glastuinbouw met duurzame warmte. In een tweede scenario speelt glastuinbouw een kleinere rol naast bijvoorbeeld zandwinning en extensivering van landbouw. In een derde scenario komt het gebied beschikbaar voor alleen andere functies. Onduidelijk is of dat om woningbouw gaat. Eind dit jaar moeten de scenario’s uitgewerkt zijn.

Volgens de gemeente Deurne is de fase van de scenarioverkenning nog niet afgerond. “Voor alle drie de scenario’s zijn sessies geweest. Het onderzoeksbureau verwerkt nu uitkomsten van deze sessies. Er is dus nog geen keuze gemaakt voor scenario 1,2 of 3.”

Brabant heeft een concentratiegebied als Deurne nodig voor ontwikkeling van bedrijven of voor bedrijven die verplaatst worden

Mari van den Heuvel, regiovoorzitter Brabant en Zeeland van Glastuinbouw Nederland, noemt de uitkomst van deze scenarioverkenning cruciaal. “Brabant heeft een concentratiegebied als Deurne nodig voor ontwikkeling van bedrijven of voor bedrijven die verplaatst worden. We zijn zelf niet betrokken bij de scenario’s en weten de status van de besluitvorming niet.”

Wat het energieplan is van Energieport Peelland is ook onbekend. Er is onderzoek gedaan naar aardwarmte. Uitkomsten zijn op zichzelf veelbelovend, maar de ondergrond is een breukgebied. Daarover is veel te doen.

Bekijk meer

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin