Doorgaan naar artikel

Glastuinders betalen € 4,8 miljoen CO2-heffing

Het ministerie van LNV gaf in 2023 veel minder geld uit aan duurzame tuinbouwregelingen en ontving juist gelden van tuinders: € 4,8 miljoen uit CO2-heffingen.

Dat blijkt uit het jaarverslag van het ministerie. Zo is er in 2023 € 4,8 miljoen ontvangen aan CO2-heffingen voor de glastuinbouwsector. Dat komt door de CO2-emissie van de sector die in 2021 hoger was dan afgesproken. Bij overschrijding wordt aan individuele bedrijven een heffing opgelegd op basis van uitstoot. Deze middelen zijn in de begrotingsreserve Landbouw gestort en gaan benut worden voor het stimuleren van klimaatbeleid in de glastuinbouw, zo schrijft het ministerie.

Het ministerie registreerde veel lagere uitgaven dan gepland. Zo werd aan de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) minder uitgegeven en meer terug ontvangen dan verwacht. Dat er ontvangsten zijn komt door een lager subsidiebedrag voor toegekende subsidies voor energieprojecten. Ook werd de subsidieronde in 2023 laat geopend, waardoor de uitbetaling in 2024 plaats vindt. Wel werd in 2023 het plafond voor de regeling fors verhoogd om meer aanvragen te honoreren.

Fractie van totale subsidiepakket tuinbouw

In totaal werd aan het hele LNV-programma Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen € 48,8 miljoen minder uitgegeven dan de begrote € 100 miljoen, doordat uitgaven zijn uitgesteld naar 2024. Dat gaat om uitgaven aan biologische landbouw, onderzoek en gewasbescherming. Dit is overigens een deel van de subsidieprogramma’s waarvan glastuinbouw gebruik maakt. Zo zijn er regelingen als SDE++ en warmtenetregelingen die een veelvoud inhouden, maar via het ministerie van EZK lopen.

In 2023 werd door LNV € 9,2 miljoen uitgegeven aan stimuleringsprogramma’s als Schoolfruit. Over de regeling Sectorale Interventies Groenten & Fruit schrijft LNV dat er haperingen waren bij controles op de uitvoering van de regeling Sectorale Interventies Groenten & Fruit. Het effect daarvan is niet duidelijk. Bij meerdere Europese regelingen constateerde de Europese Commissie onvolledigheden.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin