Coforta: vrijer lidmaatschap, wél binnen GMO-kader

02-01-2017 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Coforta zet met vergaande wijzigingen in lidmaatschapsregels deur open voor nieuwe vrije telers.

Leden van coöperatie Coforta krijgen meer inspraak en vrijheid, maar moeten zich blijven houden aan de GMO-eisen. De langetermijnstrategie van de coöperatie blijft zich op GMO richten, ondanks het GMO-pauzejaar dat Coforta nam in 2017.

De nieuwe lidmaatschapsvoorwaarden zijn ingrijpend gewijzigd, maar dat is niet de reden voor het tijdelijk opnemen van een GMO-pauzejaar, stelt een woordvoerder. Staatssecretaris Martijn van Dam stelde afgelopen maand dat afzetorganisaties zelf besloten tot een pauzejaar vanwege interne ontwikkelingen. Een woordvoerder van Coforta stelt dat het besluit van het pauzejaar voor GMO nadrukkelijk los staat van de lidmaatschapswijzigingen.

Individuele uitbetaalprijzen

Eén van de belangrijkste wijzigingen is het opnieuw invoeren van een vorm van individuele uitbetaalprijzen voor Coforta-telers. In 2012 werd dat systeem voor de meeste productgroepen afgeschaft. Nu wordt weer een variant ingevoerd die vooral voor grotere teeltbedrijven belangrijk wordt. “Deze prijs kan per product, kwaliteit en sortering gelijk zijn, maar dit is geen voorwaarde meer. Hiermee kan onderscheid in uitbetaalprijs gemaakt worden op basis van toegevoegde waarde per lid”, schrijft de organisatie.

Dat hiermee nieuwe aspirant-leden zullen onderhandelen over toetreding, beseft de afzetorganisatie. “Telers zijn ondernemers, het hoort bij de dynamiek dat telers over condities onderhandelen. Dat verandert niet”, stelt een woordvoerder. Welke vorm die toegevoegde waarde moet hebben, moet uit de praktijk blijken. “Dat wordt individueel of per productgroep bekeken”, aldus de woordvoerder. Ook hier geldt dat Coforta de GMO-erkenningseisen blijft hanteren. Voor contracttelers gelden andere voorwaarden.

Rechtstreeks inspraak

Coforta komt met Product Unit Commissies (PUC’s) voor telers. Deze PUC’s ondersteunen de retailstrategie van The Greenery. De PUC’s worden ingericht op business unitniveau en hebben als taak Coforta en The Greenery beleidsmatig te adviseren over productoverstijgende onderwerpen. Daarnaast waren er voor de verschillende specifieke productgroepen al werkgroepen die productgerelateerde zaken behandelen.

Meer inspraak komt er ook door het afschaffen van de ledenraad. Steeds meer grotere teeltbedrijven prefereren rechtstreekse inspraak via een algemene vergadering boven een getrapte inspraak via een Ledenraad.

Transparantie via netto-uitbetaalprijs

Vanaf juli 2017 gaat The Greenery over naar netto-uitbetaalprijzen. Op de afrekening van de teler zal alleen nog het productbedrag staan. De vaste bedragen voor fust en verpakking, voedselveiligheid en kwaliteitscontrole zitten dan verwerkt in de netto-uitbetaalprijs.

Liquiditeit leden

De looptijd van nieuwe ledenleningen wordt met ingang van 1 januari 2017, verkort van 8 naar 4 jaar. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de liquiditeitsbehoefte van leden, schrijft de organisatie. Om meer telers te interesseren, kunnen leden eenmalig een proeflidmaatschap van 2 jaar aangaan. Zegt de teler na 2 jaar het lidmaatschap op, dan wordt over die periode de liquiditeitsheffing terugbetaald. Bij een volledig lidmaatschap wordt de liquiditeitsheffing omgezet in een ledenlening.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer