Doorgaan naar artikel

The Greenery verbetert cijfers ondanks hobbels

Ook in een lastig jaar verbeterde The Greenery de financiële positie, al waren er zaken als een reorganisatie.

Het jaarverslag van Coöperatie The Greenery laat zien dat de schuldpositie verbetert, net als het eigen vermogen. The Greenery zit na een modelwijziging in The Greenery Growers, The Greenery Retail en The Greenery Logistics in een voor telers duidelijke structuur om de maximale prijs te realiseren.

De afzetorganisatie zit in een kostenbesparingsoperatie waarbij verlieslatende onderdelen worden afgestoten. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar in Brazilië, waar de activiteiten zijn gestaakt van de Braziliaanse groepsmaatschappij PTLA Holding Participacões LTDA. Het aantal medewerkers in het buitenland bedraagt nog 20 fte’s, waar dat er 149 waren in 2020.

Reorganisatie

Ook in Nederland is het aantal medewerkers gedaald naar 961 (2020: 1.029). The Greenery heeft een reorganisatievoorziening opgenomen op de balans voor bijna € 1 miljoen. Wat het effect is van het vertrek van vollegrondsgroentetelers naar Tolpoort is nog onduidelijk. The Greenery heeft ook volume aangetrokken voor witlof, bloemkool en broccoli. Die Tolpoort-telers vertegenwoordigen circa € 30 tot 40 miljoen. Verschillende bronnen stellen dat de ledenomzet van The Greenery rond de € 300 miljoen bedraagt, maar dat wordt niet bevestigt door de afzetorganisatie.

De totale omzet in 2021 bedroeg € 953 miljoen, dat is € 50 miljoen minder dan in 2020. Er werd omzet verloren op de Nederlandse afzetmarkt, de Duitse en Britse markt. In andere Europese landen werd juist omzetwinst geboekt.

The Greenery moet waarschijnlijk accepteren dat een lening niet volledig terugbetaald wordt door een bedrijf waar het een minderheidsaandeel in heeft. Daarvoor is in 2020 een bijzonder waardeverminderlingsverlies van € 3,1 miljoen ingeboekt. Verder moest het in 2021 een tekort van € 0,6 miljoen aanvullen voor het pensioenfonds van ex-werknemers in het Verenigd Koninkrijk.

Winst uit deelnemingen

De afzetorganisatie heeft een stabiele inkomstenbron uit die deelnemingen. Ook in 2021 bedroegen deze winstopbrengsten ruim € 11 miljoen, waardoor een nettowinst van € 8,8 werd vastgesteld. Daarvan is € 2,7 miljoen uitgekeerd als winstuitkering aan de circa 250 telers. Door de toevoeging aan de reserves verbetert de financiële positie van de organisatie opnieuw, maar zoekt de afzetorganisatie nog altijd de weg omhoog bij de (leden)omzet.

De groeidoelstelling is niet gehaald en wordt na het vertrek van de Tolpoort-groep ook voor dit jaar een stevige uitdaging, maar niet onmogelijk. In 2020 schreef de coöperatie zeven nieuwe leden in met een omzet van circa € 42 miljoen. Met een steeds grotere groep telers is er een samenwerkingsovereenkomst, in plaats van een lidmaatschap.

De winstdoelstelling is er vooral voor de onderdelen Retail en Support. Met de wijziging van het bestuursmodel eerder dit jaar vormt de directie het bestuur en is de slagkracht zo vergroot, met een belangrijke rol voor producttafels en Productgroepen (PUC’s).

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin