Doorgaan naar artikel

CO2-heffing via energieopslag raakt 6% tuinbouwgas

Foto: Peter Visser

Foto: Peter Visser

Een CO2-heffing via energiebelasting of de Opslag Duurzame Energie (ODE) levert mogelijk nog minder dan 0,1 Mton uitstoot van CO2 op.

Een verhoging zou maar voor 6% van het tuinbouwgas gelden en daardoor niet meer dan 0,1 Mton uitstoot opleveren. Het grootste deel van het gasverbruik in de glastuinbouw is immers vrijgesteld van energiebelasting (en daarmee van ODE), omdat het in WKK-installaties wordt gestookt. Het kabinet wil de CO2-emissie in de glastuinbouw vooral via andere wegen beperken.

Tariefsverhoging 1,5 tot 2,0 cent

De raming van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is gebaseerd op een tariefsverhoging van 1,5 tot 2,0 cent per kubieke meter. De raming is gebaseerd op gegevens van 2013 en het gebruik van WKK’s in dat jaar. Zij onderzochten 4 varianten van CO2-heffing, als nadere uitwerking van het Klimaatakkoord.

Verhogen ODE in derde en vierde schijf

Volgens de onderzoekers zou het grootste effect voor de glastuinbouw te verwachten zijn van het verhogen van de ODE in de derde en vierde schijf. In 2013 was 78% van het gasverbruik in de glastuinbouw vrijgesteld van de energiebelasting, en van de overige 22,5 % ligt bijna een kwart in die derde en vierde schijf. Dat komt neer op 6% van het totale gebruik van gas in de glastuinbouw.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Beheer
WP Admin