Glas

Nieuws

€ 250 miljoen voor glastuinbouw in klimaatakkoord

Voor extra verduurzamingsmaatregelen in de glastuinbouw wordt € 250 miljoen uitgetrokken.

Het gaat om extra steun voor verduurzamingsmaatregelen voor de glastuinbouw en nieuwe financiële ondersteuning. Het kabinet kiest voor inzet van middelen op verschillende onderdelen.

Onder meer het programma Kas als Energiebron wordt verder geïntensiveerd. Zo wordt met demonstratieprojecten en kennisontwikkeling elektrificatie bij belichte teelten gestimuleerd, blijkt uit de stukken.

GroenLabelkassen

Verder verruimt het kabinet het budget voor de regeling energie-efficiëntie glastuinbouw (EG). Daarmee worden meer telers ondersteund om bij nieuwbouw de GroenLabel-norm te halen.

Uit de stukken valt verder op te maken dat een deel van het budget naar uitbreiding van de capaciteit van het warmtenet van het Trias – aardwarmteproject in het Westland – gaat. Daarnaast is een deel van het budget bestemd voor stimulering (betere benutting) van aardwarmte en restwarmte.

2040 klimaatneutraal

Glastuinbouw Nederland kan niet op de plannen reageren. De organisatie was betrokken bij onderhandelingen, maar wijst er op dat het eindresultaat ‘een politieke afweging’ is.

De klimaatplannen van het kabinet hebben tot doel de CO2-emissie in 2030 met 49 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Glastuinbouw Nederland wil in 2040 klimaatneutraal telen in Nederland. Voor die visie lijkt nu steun in het klimaatakkoord.

Of registreer je om te kunnen reageren.