Campagnes tuinbouw missen nog impact milieu

01-11-2021 | Laatste update op 13-05 | |
De keuze voot plantaardig of dierlijke eiwitten, daar draait het om in het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit. - Foto: Richard Brocken/Hollandse Hoogte
De keuze voot plantaardig of dierlijke eiwitten, daar draait het om in het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit. - Foto: Richard Brocken/Hollandse Hoogte

Campagnes in de tuinbouw als het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit zijn belangwekkend, maar missen nog impact.

Dat blijkt uit de ‘Bijdrage circulaire economie aan de klimaatopgave’, een weging van beleidsmaatregelen. Het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit stimuleert consumptie van plantaardige eiwitten en ontmoedigd daarmee dierlijke eiwitten. Daarmee scoort de campagne hoog op gebied van klimaat en circulaire economie. De CO2-uitstoot voor plantaardige eiwitten is immers lager. Tegelijk stellen de onderzoekers dat de instrumenten niet zo scherp zijn. Voorlichting zet mensen niet maximaal in tot gedragsverandering.

Aanscherping van de campagne zou kunnen draaien om belasting op vlees van 15 tot 30 procent en subsidie op groente en fruit van 10%. De milieuwinst daarvan werd eerder dit jaar door Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geschat van respectievelijk 3400 miljoen of 6300 miljoen euro.

Reststoffen hergebruiken

Een andere campagne in de tuinbouw is het samenwerkingsverband Innovatieve Glastuinbouw (SIGN). Het programma stimuleert samenwerking tussen partijen uit verschillende ketens om hergebruik van materialen en onderdelen van producten te stimuleren. Beleid is tot op heden gericht op het stimuleren van innovatieve projecten. Wanneer hier meer kennis over in kaart is gebracht komt grootschalige toepassing in beeld, schrijven de onderzoekers.

De glastuinbouw maakt in toenemende mate gebruik van reststoffen uit de industrie. Dat geldt voor warmte en CO2. De onderzoekers verwachten een positief effect van op de circulaire economie. Het effect op terugdringing van CO2-uitstoot door de glastuinbouw is er alleen als laagwaardige CO2 gebruikt wordt, zoals CO2 uit afvalverbranding.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer